TOBAČNI IZDELKI NA SEGREVANJE (IQOS)


IQOS je sistem, ki ga je razvil Philip Morris International, ki namesto gorenja tobaka, kot pri klasičnih cigaretah, tega segreje prek elektronsko nadzorovanega grelnika.

Tulec v velikosti pisala, v katerega kadilec vstavi cigareto »heets«, da se tobak v njej segreje, se polni prek naprave iQOS, ki še najbolj spominja na pametni telefon, polni pa se prek kabla. S tem se tobačna industrija prilagaja trendom na tržišču.

Sestava:

Tobak v tobačnih izdelkih »heets« ima veliko dodatkov. Jih je res veliko, našteli bomo samo nekatere:

2,3,5-trimetilpirazin; 2,3,5,6-tetrametilpirazin; 2,3-dietilpirazin; 2,5-dimetilpirazin; 2-etil-3-dimetilpirazin; 2-heptanon; 2-metoksi-3-metilpirazin; 2-metoksi-4-metilfenol; 2-metil maslena kislina; 3-heksen-1-ol; 3-metil butil aldehid; 4-metil acetofenon; acetanizol; ocetna kislina; acetoin; benzoinski izvleček; bergamotno olje; maslena kislina; citronska kislina; dekanojska kislina; etil heksanoat; glicerol; heksanal,…

Kemične in druge spojine dodajajo tudi filtrirnemu materialu in ovojnemu papirju. To so med drugim adhezivi oziroma lepila (polivinil acetat, parafin, smola ogljikovodikov) in še mnogo drugih.

https://www.pmi.com/our-business/about-us/products/making-heated-tobacco-products

Kajenje tobačnih izdelkov na segrevanje se ne razlikuje dosti od klasičnega kajenja, razen da ni klasičnega cigaretnega dima. Če pogledaš vse zgoraj naštete sestavine, ki se nato segrejejo in vnesejo v telo, ti postane jasno, da svojemu zdravju ne delaš usluge.  Človek vase vnaša nevarne snovi in škodi vsakemu delu svojega telesa.