SZOTK


                                   

 

 SZOTK – Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je zveza društev in krovna organizacija, ki združuje nevladne organizacije z namenom splošne preventive v javnem zdravju, predvsem na področju kajenja, rabe alkohola, varstva okolja in vpliva prometa na zdravje in okolje, ter zmanjšanje umrljivosti in obolevnosti zaradi vdihavanja škodljivih delcev iz zraka oz. okolja. Prioriteta je preventiva kroničnih nenalezljivih bolezni.

SZOTK je neprofitna humanitarna organizacija in ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu.

V zvezo oz. vsebinsko mrežo “NVO varujejo naše zdravje” je trenutno vključenih več kot 120 društev oz. nevladnih organizacij v Sloveniji. V ospredju so naše zveze so aktivnosti, ki naslavljajo otroke in mladino ter ranljive skupine.

JAVNO ZDRAVJE

V Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo se zavzemamo za varovanje zdravja ljudi in okolja v katerem živimo. Predvsem izvajamo preventivne aktivnosti za zajezitev bolezni sodobnega časa, kot je rak, astma, alergije – in sicer z delovanjem ozaveščanja, spodbujanja k nekajenju, k ekološkemu osebnemu angažmaju na področju prometa, k obveščanju o škodljivosti kajenja, trdih delcev v zraku od prometa na neobnovljive vire energije, od neučinkovite izrabe energije v gospodarstvu in po domovih ter ostale angažirane aktivnosti.

Naši cilji so:

Preprečevanje rabe psihoaktivnih snovi kot so droge, alkohol, tobak in spodbujanje izogibanja nezdravim prehranjevalnim navadam.

OKOLJE

Prioriteta naše zveze so aktivnosti, ki naslavljajo otroke in mladino ter ranljive skupine:

– Informiranje mladih glede nevarnosti vplivov prometa na zdravje, ekološko vzdržno obnašanje in  razmišljanje, varnost v prometu
– Trajnostna mobilnost in angažiranost mladih na tem področju
– Promoviranje in priložnosti pridobitve novih delovnih mest na področju  trajnostnega razvoja, alternativnih virov energije in recikliranja
– Povezovanje mladih z gospodarstvom, povezovanje univerze in študentov, tudi  dijakov s podjetji oz. gospodarstvom

Podnebne spremembe in obnovljivi viri energije

Ukvarjamo se z informiranje predvsem mladih pa tudi drugih o uporabi alternativnih goriv, goriv s pozitivno CO2 bilanco, promocijo hoje in kolesarstva, raziskovalnim delom na področju vpeljave novih praks (car-pooling, car-sharing…) in implementacijo v prakso. Ob tem ozaveščamo prebivalstvo o prednostih in pomanjkljivostih obnovljivih in fosilnih goriv.

Za nas je pomemben tudi prenos dobrih praks iz drugih okolij, tujine in ustvarjanje novih praks v našem okolju.

Pripravljamo iniciative, navodila, zakonske in podzakonske akte, predpise, direktive in druge dokumente na področju vpliva prometa na kakovost zdravja in splošno javno zdravje s ciljem izboljšanja situacije.

NADZOR NAD TOBAKOM

V Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo želimo s svojimi programi omejiti rabo tobačnih izdelkov, predvsem med mladimi, nosečnicami in delovno aktivno populacijo. Zavedamo se, da so vplivi zasvojenosti z nikotinom močan dejavnik tveganja za razvoj različnih vrst raka (rak pljuč, grla, požiralnika, ustne votline, trebušne slinavke, ledvic, vratu maternice in sečnega mehurja), bolezni srca in ožilja, kronične obstruktivne pljučne bolezni, težav z zanositvijo (vpliv na nerojenega otroka) in impotence.  Vsebnost tobačnih izdelkov sestavlja preko 4000 bolj ali manj strupenih snovi. Varna cigareta ali varna količina kajenja ne obstajata.

Pasivni kadilci pokadijo 80% snovi iz dima cigarete, ki se vali in prav tako iz izdihnjenega zraka kadilca, ki kadi poleg njega. Pri tem so še posebej ogroženi otroci iz kadilskih družin.