PROGRAM OKOLJE 2014


Otvoritev Trajnostno-mobilnostne točke in predstavitev Mobilnostnega centra Maribor

V SZOTK smo skupaj z Zavodom Zadihaj in Mariborsko kolesarsko mrežo soorganizirali in odprli Trajnostno-mobilnostno točko in predstavitev Mobilnostnega centra Maribor. V okviru tega smo predstavili električne polnilnice s parkiriščem za e-vozila oziroma vozila na električni pogon. Govorili smo tudi o pomenu e-mobilnosti, predstavili projekt “KulE-Bike” Mariborske kolesarske mreže in vse skupaj povezali na tiskovni konferenci o tej problematiki.


 

Obeležitev Svetovnega dneva zdravja in Svetovnega dneva Zemlje

Oba dneva smo obeležili, tako da smo osveščali ljudi o pomenu zdravega okolja in vplivov na zdravje. Govorili smo o trajni mobilnosti, izvajali meritve ogljikovega monoksida v izdihanem zraku in izvedli akcijo “Majhen pik – velika nevarnost” v okviru katere smo ponujali obiskovalcem možnost, da se preizkusijo v metanju košarkaške žoge na koš – “Zabavna košarka za mlade“, oziroma da se pridružijo izvajanju vaj za hrbtenico in organiziranem sprehodu po mestnem parku.

 


Celoletna akcija osveščanja o posledicah prekomernega hrupa na prireditvah

Na večjih prireditvah z ozvočenjem (Lampijončki, Festival Lent, Piše se Leto) smo obveščali udeležence o škodljivih posledicah hrupa za zdravje. Delili smo brošurice NIJZ in brezplačne čepke za ušesa, kot preventivno zaščito slušnih organov. Med mladimi smo izvajali kviz z nagradnimi vprašanji o vplivih prekomernega hrupa.


Evropski teden mobilnosti

V okviru vsakoletnega Evropskega tedna mobilnosti smo na naših stojnicah osveščali mimoidoče o pomenu neonesnaženega zraka v mestih, pomenu trajnostnega razvoja zelene mobilnosti, hkrati pa izvajali brezplačne meritve ogljikovega monoksida v izdihanem zraku ljudi. Posneli smo tudi “radijski jingle – oglas” na temo varovanja okolja in trajnostne mobilnosti  v sodelovanju z lokalnimi hip-hop glasbeniki in producenti.


Koncert Žur na vlaku

Vlak na katerem se je odvijal koncert je vozil na trasi Maribor-Ruše-Maribor. Preko koncerta smo želeli osveščiti ljudi o uporabni vrednosti koriščenja primestnih javnih prevoznih sredstev in o zdravem življenjskem slogu. Hkrati smo želeli izvesti pritisk na ponudnike storitev javenga prevoza in odločevalce na nivoju lokalne skupnosti. Želeli smo tudi okrepiti kulturno in mobilnostno povezovanje na različne načine med obema občinama – vlak, kolesarska steza, itd.