REFERENCE


Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) je neprofitna, humanitarna, prostovoljska organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju zdravja. SZOTK je zveza društev in krovna organizacija, ki združuje nevladne organizacije z namenom splošne preventive v javnem zdravju in zdravstvenem varstvu za zmanjšanje dejavnikov za razvoj kronično nenalezljivih bolezni (KNB). Spodbuja zdrav življenjski slog in ozavešča o preventivi rabe psihoaktivnih snovi. Je član številnih evropskih združenj od koder prenaša modele dobrih praks na področju preventive v Sloveniji. Vodi vsebinsko mrežo “NVO varujejo naše zdravje”. Deluje na nacionalni ravni in širše.

Naše reference:

 • 2003 – 2017 – Izvajanje programa za zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih, povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci RS.
 • 2005 – Projekt “Delovna mesta brez tobačnega dima (projekt je podprlo Ministrstvo za zdravje RS).
 • 2007 – Sodelovanje pri pripravi predlogov novele Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI).
 • 2007 – Projekt “Help line”. Projekt zmanjševanja rabe tobačnih izdelkov med mladimi (skupaj s kampanjo “HELP – Za življenje brez tobaka” in Evropsko mrežo za preprečevanje kajenja in odvisnosti od tobaka). Projekt je leta 2017 nagradila tudi Evropska komisija.
 • 2009 – Uspešna umestitev učinkovitih tobačnih ukrepov  v Zeleno knjigo Evropske komisije z naslovom »K Evropi brez tobaka«.
 • 2009 – 2015 – Ustanovitev in koordinacija vsebinske mreže 90 povezanih NVO na področju zdravja – “NVO varujejo naše zdravje” (projekt so v letu 2014 in 2015 sofinancirali Ministrstvo za javno upravo RS in Evropski socialni sklad). V okviru vsebinske mreže NVO sodelujejo na področju spreminjanja zakonodaje, izvajanju medijskih kampanj, medsebojnem informiranju, civilnega dialoga, zagovorništva, izobraževanja, promocije zdravja in preventive.
 • 2010 – 2014 – Sodelovanje z Evropsko komisijo pri sprejetju Direktive EU za dvig trošarin na tobačne izdelke, vključitev v medijsko kampanjo NVO v EU.
 • 2009 – 2016 – Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje pri pripravi akcijskega plana za zmanjševanje rabe tobaka v RS.
 • 2014 – 2017 – Sodelovanje pri sprejetju Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI).
 • 2016 – Nagrada Evropske mreže za preprečevanje kajenja in odvisnosti od tobaka (ENSP – European Network for Smoking and Tobacco Prevention) za izredne dosežke na področju tobačne kontrole.
 • 2017 –  Ena izmed glavnih pobudnikov za ustanovitev Sveta za javno zdravje in okolje – posvetovalno telo župana Mestne občine Maribor.
 • 2018 – Program Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci RS je prišel v ožji izbor 11 najboljših programov na področju boja proti kajenju za podelitev nagrade EU Health Award 2018. https://ec.europa.eu/health/ngo_award/previous_editions/2018/preventing_tobacco_use_en