ŠUR


Zdravje mladih je danes primarnega pomena, kot tudi zdravo preživljanje prostega časa, saj živimo v svetu hitrih sprememb in nenehnega stresa.

Aplikacijo ŠUR smo ustvarili z namenom pomoči mladim in mlajšim odraslim na področju zmanjšanja rabe psihoaktivnih snovi (tobaka in alkohola), zdrave prehrane in gibanja ter samopodobe.

Lahko postavite anonimno vprašanje s področja vseh naštetih tem in strokovnjaki vam bodo odgovorili.

Aplikacija je bila razvita v sklopu pilotnega projekta, ki ga vodi Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, partner v projektu je Mladinska mreža MaMa. Aplikacijo so razvili strokovnjaki in mladi z Inštituta za finance in umetno inteligenco in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru in programerja Dominik Ketiš in Boris Gomiunik. Program podpira Evropska komisija.

Končni cilj programa je naložba v zdravje mladih in preventiva kronično nenalezljivih bolezni.

V sklopu projekta smo v letu 2022 preko dogodkov z mladimi dosegli 646 uporabnikov.