Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci RS


Projekt “Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci RS” je triletni projekt, ki ga sofinancirajo Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Maribor in FIHO. Namen projekta je zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter zmanjševanje tvegane rabe alkohola predvsem pri ranljivih ciljnih skupinah (otroci in mladostniki, kadilci, ruralna populacija, nosečnice), kot tudi krepiti sodelovanje z učitelji, svetovalnimi delavci v šolah, Centri za socialno delo in zdravstvenimi delavci.

Projekt vključuje aktivnosti ozaveščanja in usposabljanja javnosti, izvajanje učinkovitih brezplačnih aktivnosti za opuščanje in motiviranje za opuščanje kajenja in pitja alkohola, preventivne akcije za otroke in mladostnike (tobak, alkohol) in spodbujanje k aktivnemu preživljanju prostega časa. Projekt krepi sodelovanje različnih institucij tako pri aktivnostih za ciljne skupine kot pri zagovorništvu.

S projektom sledimo ciljem povečanja ozaveščenosti populacije in njenih specifičnih skupin o škodljivosti in tveganjih povezanim s pitjem alkohola in rabe tobaka, zmanjšanju deleža populacije, ki škodljivo pije alkoholne pijače ali kadi/uporablja druge tobačne in povezane izdelke, večamo število uporabnikov pomoči, krepimo sodelovanje z akterji na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter delujemo na področju zmanjšanja kršitev področne zakonodaje (analize, zagovorništvo).