XI. ZA UČITELJE


Kajenje stane. Nekajenje ne stane nič.

Pridelava: Vsako leto se za pridelavo in sušenje tobaka uniči 200.000 ha zemlje.

Proizvodnja: Proizvodnja tobačnih izdelkov letno na globalni ravni proizvede 2 milijona ton odpadkov.

Raba: Letno umre za posledicami kajenja in pasivnega kajenja umre 6 milijonov ljudi.

Odpadki: embalaža tobačnih izdelkov letno na globalni ravni proizvede 1,8 milijon ton odpadkov.

Poraba tobaka povzroči večplastno škodo in vpliva na okolje  in uresničitev več ciljev trajnostnega razvoja od rastline tobaka do cigarete. Zaradi tega povzroči visoke stroške za okolje, zdravje in družbo.

 

Kajenje zavira izpolnitev ciljev trajnostnega razvoja:

Cilj 1: Konec revščine: Kajenje povečuje revščino pridelovalcev tobaka.

 

Cilj 2: Konec lakote: Po predvidevanjih bi lahko bilo dodatno nahranjenih 20 milijonov ljudi, če bi plantaže tobakovca nadomestile plantaže s hrano.

 

Cilj 3: Zdravo življenje za vse: Kajenje letno ubije več kot 6 milijonov ljudi.

 

Cilj 4: Kakovostna izobrazba: Delo otrok na plantažah tobaka preprečuje njihovo šolanje.

 

Cilj 5: Enakopravnost spolov: Smrtnost žensk za posledicami kajenja se bo globalno iz 1,5 milijona leta 2004 do leta 2030 povečala na 2,5 milijona na leto.

 

Cilj 8: Dobra delovna mesta in gospodarska rast: Izguba delovne sile zaradi smrti za posledicami kajenja

 

Cilj 10: Zmanjšanje neenakosti: Leta 2030 bo 80 % smrti za posledicami kajenja v državah z nizkimi do srednje visokimi dohodki.

 

Cilj 13: Ukrepi proti podnebnim spremembam: Pridelava tobaka zavzame 1 % globalne pridelovalne površine, povzroči pa 2-4 % krčenja gozdov.

 

Cilj 14: Življenje v vodi: Cigaretni ogorki so najpogostejši odpadek na plažah in obali.

 

Cilj 15: Življenje na kopnem: Pridelava tobaka povzroča izgubo biotsko raznovrstnost in spodbuja erozijo.

 

Vir:

Deutsches Krebsforschungszentrum (2017), Rauchen schadet – vom Anbau bis zur Zigarettenkippe. Aus der Wissenschaft – für die Politik, Heidelberg.