TOBAČNI IZDELKI NA SEGREVANJE (IQOS)


Na slovenskem trgu se je v zadnjem trimesečju leta 2017 pojavil prvi tobačni izdelek, v katerem tobak ne gori, ampak se segreva (angleško heat-not-burn). To je izdelek IQOS, v tujini pa poznajo tudi druge, kot so Glo, Ploom TECH, PAX, 3T. Tobak v posebej oblikovanih cigaretah (pri izdelkih IQOS in Glo) ali vložkih (pri izdelkih Ploom TECH, PAX) uporabnik vstavi v napravo z baterijami. Naprava segreje tobak, pri tem pa nastane aerosol, ki vsebuje nikotin in druge kemične snovi. Nato uporabnik vdihuje aerosol iz naprave.

Tobačna industrija trdi, da so ti izdelki manj škodljivi za zdravje kot tradicionalni tobačni izdelki. Vendar pa je raziskav o teh izdelkih (kaj vsebuje aerosol, kakšni so učinki na zdravje ipd.) malo, in še te je po večini opravila tobačna industrija. Raziskav tobačne industrije pa zaradi njenih komercialnih interesov ne moremo šteti za neodvisen oz. verodostojen vir podatkov. Objavljeni so le redki članki neodvisnih raziskovalcev, ki kažejo, da aerosol, ki ga tvorijo ti izdelki, vsebuje nikotin in številne zdravju škodljive snovi (rakotvorne snovi, majhne delce, črni ogljik, kovine), ki jih najdemo tudi v tobačnem dimu običajnih cigaret. Ravni nikotina so podobne tistim v tradicionalnih cigaretah, ravni drugih škodljivih snovi pa so večinoma nižje, a v nekaterih primerih tudi višje kot v tobačnem dimu. O vsebnosti aerosola ter tveganjih, povezanih z uporabo teh izdelkov, je torej trenutno na voljo zelo malo raziskav in podatkov, a ti kažejo, da ti izdelki niso brez tveganj za zdravje.

Ni prvič, da je tobačna industrija napovedala izdelke, ki naj bi bili manj škodljivi. V preteklosti so zmanjšanje tveganj za zdravje pripisovali cigaretnim filtrom in kasneje t. i. lahkim tobačnim izdelkom, ki naj bi vsebovali manj škodljivih snovi. Danes pa vemo, da ne prvi ne drugi tobačni izdelki niso manj škodljivi.

Več informacij o elektronskih cigaretah, vodnih pipah in tobačnih izdelkih za segrevanje si lahko preberete tukaj.