PROGRAM OKOLJE 2013


Akcija in instalacija Kocka –  “Ena tona CO2”

Ob Svetovnem dnevu varčevanja z energijo smo marca 2013 izpeljali okroglo mizo z županskimi kandidati z naslovom: Kaj lahko storimo za energetsko učinkovitejši promet, za zmanjšanje prometa v mestih in s tem zdravju škodljivih vplivih iz okolja?

V sklopu Meseca trajnostne energije v Mariboru smo od 28. maja do 20. junija 2013 organizirali in izpeljali:
• Okroglo mizo na temo Ekonomski napredek ali 400.000 prezgodnjih smrti v EU letno;
• Predvajanje filma “Who killed the electric car?” v kinodvorani mestnega Kina;
• Teden okoljskega filma v kinu Udarnik (v sodelovanju z MUVOON).

Soorganizirali smo tudi ekološko kampanjo »ŠE JE ČAS« (Greenpeace Slovenija, Eko-Krog, SZOTK, Focus).

19. junija 2013 smo v Ljubljani soorganizirali tiskovno konferenco na podlagi poročila Greenpeace o posledicah kurjenja lignita za naše zdravje in narodno gospodarstvo.

Ob svetovnem dnevu boja proti premogu, 29. junija 2013, na Stritarjevi ulici v Ljubljani, smo skupaj z društvi Eko krog, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Armada ter Greenpeace Slovenija soorganizirali akcijo UMAZANA POLITIKA = UMAZANA ENERGIJA z inštalacijami, fotopeticijo mimoidočih in pozivom ministru za zdravje.

Predlagali in vplivali smo na sprejetje občinskega odloka o 24 brezplačnih parkirnih mestih v strogem centru mesta Maribor, namenjenih za vozila na Električni pogon (v postopku izvajanja).

Sodelovali smo pri pripravi podlag in odločitev za sprejetje odloka o postavitvi polnilnice za vozila na pogon z naravnim plinom (odlok sprejet na MS, Razpis MOM zaključen).


Evropski teden mobilnosti

Evropski teden mobilnosti je mednarodna akcija v kateri ponovno sodeluje tudi Mestna občina Maribor. Potekala je med 16. in 22. septembrom 2013. Namen akcije je spodbuditi in uvesti trajnostne ukrepe na področju prometa in povabiti prebivalce, da preizkusijo načine prevoza, ki pomenijo alternativo vožnji z osebnim avtom.

Smo sonosilci programa 12. evropskega tedna mobilnosti in za vas pripravljamo naslednje:

Ker po podatkih EU v vsakem trenutku 30% vozil na ulicah večjih mest vozi naokoli v iskanju parkirnega mesta, sedaj ponujamo rešitve, ki omogočajo lažje in hitrejše parkiranje, kar bo občanom prihranilo čas, energijo, zmanjšajo zastoje, znižalo možnost prometnih nesreč, predvsem pa zmanjšalo škodljive vplive na zdravje in okolje. Za to smo poskrbeli mi, z brezplačnim parkiranjem za udeležence in uradne obiskovalce ETM na parkiriščih v lasti MOM po tehnologiji “ParkAuto”. Udeleženci so na mobilnem telefonu poiskali najbližje prosto parkirno mesto in si lahko odprli zapornico.

logo_PA_400

Organizirana parkirišča v mestu Maribor so bila na lokacijah:

  • 20 parkirnih mest v ulici Heroja Šlandra,
  • 20 parkirnih mest v Smetanovi ulici, na parkirišču Univerze Maribor,
  • 40 parkirnih mest na parkirišču Koroški veter,
  • 20 parkirnih mest v Prešernovi ulici, na parkirišču garažne hiše Union,
  • 10 parkirnih mest v ulici Heroja Bračiča, na parkirišču Nigrada,
  • 10 parkirnih mest v Jezdarski ulici, na parkirišču Print division,
  • 10 parkirnih mest na mariborski tržnici, na Lentu.

V času trajanja Evropskega tedna mobilnosti in še podaljšano v teden pred njim in po njem smo organizirali brezplačne izlete s CNG avtobusom.

Zveza je priskrbela avtobus, ki ne škoduje okolju in zdravju ter ga bo uporabljala za zanimive in poučne relacije. Organizirali smo poučne izlete z ekološko vsebino. Za naše najmlajše pa smo na avtobusu organizirali lutkovno-gledališko predstavo z ekološko vsebino.

V času trajanja ETM smo bili prisotni na štirih stojnicah in sicer v centru Maribora, v Rušah, v Miklavžu in v Dupleku, kjer smo udeležencem nudili tudi brezplačne demonstracijske vožnje z električnimi vozili in vozili na CNG (naravni kompresiran plin) za udeležence (v sodelovanju s TTD Sistemi d.d.).

Z merilnimi aparati smo merili koncentracijo in vsebino prašnih delcev v zraku (v sodelovanju z agencijo ARSO in proizvajalci merilne opreme). Vzporedno s tem smo udeležencem, ki so izrazili željo, merili tudi vsebnost CO v izdihanem zraku in krvi, saj se še posebej pri kadilcih škodljivost vpliva onesnaženega zraka pomnoži s škodljivostjo snovi v cigareti. Javnost smo istočasno obveščali tudi o predlogu spremembe zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UL RS 109/2010) na temo uporabe tobačnih izdelkov med vožnjo.

Prav tako smo 16. 9. 2013 ob 13h v Vetrinjskem dvoru organizirali okroglo mizo na temo Trajnostne alternative v prometu. Na okroglo mizo smo povabili predstavnike mestne in državne oblasti, vladnih in nevladnih agencij, gospodarstva ter strokovna in zainteresirana javnost. Okrogla miza je bila že tretja v seriji okroglih miz v organizaciji Zveze na temo trajnostnega prometa.

Od oktobra do decembra 2013 se bodo za prebivalce regije na Zvezi izvajale delavnice na temo Trajnostne mobilnosti in predavanja o Onesnaževalcih zraka in okolja.

15. oktobra, ob Svetovnem dnevu hoje, bomo za občane regije izvedli pohod na ekološko kmetijo.

S pričujočim programom želimo ozaveščati občane glede nevarnosti vplivov prometa na zdravje, spodbuditi ekološko vzdržno obnašanje in miselnost ter tako prispevati k varnosti v prometu.  Z našimi dogodki želimo pritegniti tudi mlade, ki bodo v bodoče  nosilci odgovornosti v prometu.

Doseči želimo povečanje števila vozil na alternativne, obnovljive vire energije in s tem posledično zmanjšati uporabo vozil na neobnovljive vire energije.

Prebivalce regije želimo motivirati za bolj zdrav način življenja s promocijo gibanja za zdravje (hoje, kolesarstva), življenja brez cigarete (zmanjšanje ogljikovega monoksida v okolju, radioaktivnih snovi, itd.) in s strategijami načrtovanja bolj učinkovite mobilnosti v mestih in širše do manj stresnega in bolj zdravega načina življenja. Z našim projektom bomo vplivali na zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti prebivalstva v regiji.


Trajnostna mobilnost

Cilji:

Radi bi zmanjšali posledice prometa na neobnovljive vire energije, kar bi zmanjšalo stroške družbe in povečalo kvaliteto življenja na lokalni in globalni ravni. CO2, prašni delci in ostali škodljivi plini lahko namreč pod vplivom meteoroloških pojavov puščajo posledice tudi na drugih koncih sveta.

Nič manj pomemben cilj je ozaveščanje in izobraževanje vseh ljudi, predvsem pa mladih, o teh škodljivih vplivih in o tem, da obstaja alternativa.

Vozila na električni pogon, na pogon CNG (naravni kompresiran bio plin), smiselna organiziranost urbane mobilnosti (car-pulling, car-sharing) ter parkirnih mest in pa večja uporaba javnega prevoza na najbolj učinkovit način so naša prizadevanja.