PODJETJA


USPEŠNI, a SREČNI so prav zagotovo zdravi zaposleni.

Po vsem svetu se podjetja in organizacije soočajo z novimi izzivi. Hiter razvoj na mednarodnih trgih zahteva vse boljše storitve in izdelke, seveda v čim krajšem možnem času in po nižjih cenah. Uspeh podjetja vedno bolj določajo fleksibilnost, inovativnost, ustvarjalnost, znanje, sposobnost vseživljenjskega učenja in predanost. Za najvišjo produktivnost in konkurenčnost podjetja ali organizacije, pa so ključnega pomena motivirani, dobro usposobljeni, predvsem pa zdravi zaposleni.V letu 2011 je bil sprejet Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list 43/2011), ki navaja, da je promocija zdravja na delovnem mestu obvezen del zdravstvene preventive v podjetju.

Nekatere izmed pozitivnih posledic spodbujanja zdravja na delovnem mestu so:

 • manjša fluktuacija zaposlenih in manj odsotnosti z dela,
 • večja motiviranost in boljša produktivnost,
 • boljša podoba delodajalca kot pozitivne in skrbne organizacije.
 • Vsak EURO, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 € zaradi stroškov izostajanja od dela.

Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da kadi kar tretjina svetovnega odraslega prebivalstva ali 1.1 milijarda ljudi. V državah Evropske Unije zaradi uporabe tobačnih izdelkov vsako leto umre več kot pol milijona ljudi, v celotni Evropi pa več kot milijon.

Kajenju lahko letno v Sloveniji pripišemo okoli 3500 smrti, od tega jih polovica umre v srednjih letih (med 35. in 69. letom starosti). Redni kadilci tako umrejo 15 let prezgodaj.

V Sloveniji je tobak na prvem mestu med vzroki umrljivosti in obolevnosti, ki bi se jih dalo preprečiti. Je vodilni dejavnik tveganja za  izgubljena zdrava leta življenja. Cigareta vsebuje preko 4000 strupenih snovi in delcev, od tega je dokazano preko 60 rakotvornih. Kajenje škoduje tako rekoč vsakemu organu v človeškem telesu. Raziskave so potrdile vzročno povezavo med kajenjem in razvojem številnih bolezni in zdravstvenih težav pri kadilcih, predvsem številnih vrst raka, bolezni srca in ožilja ter bolezni dihal.

Odvisnost od nikotina je priznana in najbolj razširjena psihiatrična bolezen (duševna motnja). Cigareta je najpogostejša uvajalna droga. Delavci, ki zlorabljajo psihoaktivne snovi:

 • pogosteje zamujajo na delo (10 x),
 • pogosteje manjkajo dan ali več,
 • pogosteje so udeleženi v delovnih nezgodah (3,6 x),
 • pogosteje poškodujejo sebe ali druge (5 x),
 • so kar za 36 % manj produktivni,
 • pogosteje menjajo zaposlitev,
 • 20-25 % delovnih nezgod je posledica uporabe psihoaktivnih snovi,
 • 3-15 % smrtnih poškodb je povezanih z uporabo psihoaktivnih snovi.

Zaposleni z odhodi na cigaretne odmore izgubijo dragocen delovni čas, pogosti odmori pa prekinejo delovno učinkovitost. Zaposleni, ki se neprestano menjujejo na cigaretnih odmorih pred poslovno zgradbo, ne prispevajo k ugledu podjetja.

Stroški zdravljenja in nadomestila plače za zaposlene uporabnike psihoaktivnih snovi so 2 krat višji kot za zaposlene neuporabnike.

V okviru svojih storitev nudimo brezplačne učne delavnice za opuščanje kajenja, ki se bodo izvajale po nacionalnem programu CINDI -“Da, opuščam kajenje.” Obsegajo 6 srečanj v skupnem trajanju 12 ur (št. srečanj lahko prilagodimo v strnjeni obliki), vsako srečanje po dve učni uri.
Delavnice spodbujajo sodelujoče, da poskušajo sami najti in izbrati najprimernejši način odvajanja od kajenja. Vodja ima na voljo priročnik za vodje, zloženke, predstavi nikotinske nadomestke, tehnike zavračanja, sproščanja in druge metode.

Takšna velika odločitev predstavlja tako čustveni kot fizični stres, zato se v zadnje, šesto srečanje, vključi svetovalec za alternativne pristope k zdravemu načinu življenja (www.celovitclovek.si).

Vsi tečajniki prejmejo brezplačen priročnik »Tudi vi lahko prenehate kaditi« in imajo v času tečaja in po končanem tečaju na voljo brezplačno svetovanje po telefonu.

Odločite se za zdrave zaposlene z našo pomočjo!