Uporaba cigaret, cigar in pip ter s tem povezano tveganje za prezgodnjo smrt


Strokovnjaki so s statistično raziskavo izdatno potrdili tveganje za prezgodnjo smrt uporabnikov cigaret, cigar in pip med populacijo ZDA.

V nacionalno reprezentativno longitudinalno raziskavo, s katero so ugotavljali povezavo med uporabo cigaret, cigar in pip ter tveganjem za smrt, je bilo vključenih 357.420 udeležencev. Dokazali so, da obstaja statistično občutno povišano tveganje umrljivosti za rakom zaradi uporabe tobaka med trenutnimi in bivšimi kadilci cigaret, cigar in pip. Zaradi hitrih sprememb v tobačni industriji in inovacijah tobačnih izdelkov so ocene za tveganje prezgodnje umrljivosti v povezavi z gorljivimi tobačnimi izdelki nujne.

Nacionalna longitudinalna raziskava je dolgoročna zdravstvena študija s spremljanjem umrljivosti, ki vključuje demografske in druge podatke iz popisa prebivalstva, informacije o uporabi tobačnih izdelkov in podatke o umrljivosti iz nacionalnega indeksa smrtnosti. V tej študiji so udeleženci posredovali podatke o uporabi tobaka na začetku raziskave od leta 1985 do konca leta 2011. Raziskava vključuje 357.420 udeležencev, ki so poročali uporabo izključno cigar, pip ali cigaret oziroma so poročali neuporabo kateregakoli tobačnega izdelka. Prav tako so zbrali podatke o dnevni ali občasni rabi tobačnih izdelkov, ter osnovne podatke o starosti, spolu, rasi, izobrazbi in letu ankete.

Rezultati ankete so pokazali, da je bila večina sedanjih in nekdanjih kadilcev cigar in pip moških (79,3 % in 98 %), kadilci cigaret so glede spola bili bolj enakomerno razporejeni (46 % sedanjih kadilcev je moških). Med spremljanjem je bilo zabeleženih 51.150 smrti. Kadilci izključno cigaret (razmerje ogroženosti – HR[1] 1,98) in kadilci izključno cigar (HR 1,20) so imeli višje tveganje smrtnosti na vseh področjih kot ljudje, ki niso nikoli kadili. Kadilci izključno cigaret (HR 4,06), kadilci izključno cigar (HR 1,61) in kadilci izključno pip (HR 1,58) imajo povišano tveganje za smrt zaradi raka, ki ga povzroča raba tobačnih izdelkov (vključno z rakom mehurja, požiralnika, grla, pljuč, ustne votline in trebušne slinavke). Med občasnimi uporabniki cigaret so bile opažene statistično pomembne visoke ravni smrti za pljučnim rakom (HR 6,24), rakom ustne votline (HR 4,62), smrti za posledicami krvnega obtoka (HR 1,43), kardiovaskularne smrti (HR 1,24), smrti za posledicami možganske kapi (HR 1,39) in kronične obstruktivne pljučne bolezni (HR 7,66). Vrednosti za kadilce, ki kadijo dnevno, so bile za vse kazalnike še dodatno povišane. Tako je raziskava dokazala, da je uporaba cigar, pip in cigaret povezana s povišanim tveganjem za prezgodnjo smrt.

Povzetek študije je dostopen tukaj.

Objavljeno, dne 19.2.2018 na NCBI.

[1] ang. Hazard ratio – razmerje ogroženosti, ki označuje razmerje med dvema danima spremenljivkama. Med drugim se uporablja v zdravstvenih testiranjih zdravil. Bolniki so razdeljeni v dve skupini – testna in kontrolna skupina. Če umre 2-krat več bolnikov iz skupine, ki je zdravilo prejela, v primerjavi s kontrolno skupino v enakem časovnem obdobju, je HR testiranega zdravila 2,00.