Daily Archives: March 14, 2018


Uporaba cigaret, cigar in pip ter s tem povezano tveganje za prezgodnjo smrt

Strokovnjaki so s statistično raziskavo izdatno potrdili tveganje za prezgodnjo smrt uporabnikov cigaret, cigar in pip med populacijo ZDA. V nacionalno reprezentativno longitudinalno raziskavo, s katero so ugotavljali povezavo med uporabo cigaret, cigar in pip ter tveganjem za smrt, je bilo vključenih 357.420 udeležencev. Dokazali so, da obstaja statistično občutno […]