Evropska komisija je odprla javno razpravo o mikroplastiki v okolju


Evropska agencija za okolje obvešča, da bo v okviru Evropske komisije do 16. 10. 2017 potekala javna razprava o mikroplastiki v okolju. Namen javne razprave je zbiranje pripomb državljanov in organizacij na temo zmanjšanja odlaganja mikroplastike v okolje in onemogočanje njenega vstopa v prehranjevalno verigo.

Velik delež odpadkov odvrženih v morje predstavlja prav plastika. Na odprtem morju lahko plava na površju ali pa potone na dno in ogroža morske ter obalne habitate. Z odpadki iz plastike so močno onesnaženi predvsem Subtropski oceani, vse bolj pa tudi Mediteran.

K javni razpravi lahko prispevate z izpolnitvijo spletnega vprašalnika na tej povezavi.

Vse pripombe in predlogi bodo dobrodošli.