Daily Archives: October 3, 2017


Evropska komisija je odprla javno razpravo o mikroplastiki v okolju

Evropska agencija za okolje obvešča, da bo v okviru Evropske komisije do 16. 10. 2017 potekala javna razprava o mikroplastiki v okolju. Namen javne razprave je zbiranje pripomb državljanov in organizacij na temo zmanjšanja odlaganja mikroplastike v okolje in onemogočanje njenega vstopa v prehranjevalno verigo. Velik delež odpadkov odvrženih v […]