Vpliv oglaševanja elektronskih cigaret na mladostnike v Nemčiji


V raziskavi, objavljeni v ERJ Open Research ugotavljajo, da je pogostejša izpostavljenost oglasom o elektronskih cigaretah najstnikov neposredno povezana s pogostejšo uporabo elektronskih cigaret. Raziskava je potekala v Nemčiji, kjer so predpisi za oglaševanje tobaka in elektronskih cigaret manj omejujoči kot v ostalem delu Evrope, kjer veljajo stroge prepovedi oglaševanja tobaka in posamezna dovoljenja za določene vrste oglaševanja elektronskih cigaret. Po mnenju raziskovalcev raziskava predstavlja dokaz, da bi obširna prepoved oglaševanja obvarovala predvsem otroke in najstnike pred možnimi negativnimi zdravstvenimi učinki uporabe elektronskih cigaret.

Dr. Julia Hansen, višja raziskovalka na Inštitutu za terapijo in zdravstvene raziskave  (IFT-NORD)v Kielu (Nemčija), ki je sodelovala v raziskavi je dejala: »Svetovna zdravstvena organizacija priporoča obširnejšo prepoved oglaševanja, promocije in sponzoriranja tobaka na podlagi Okvirne konvencije za nadzor nad tobakom. Kljub temu se v Nemčiji tobak in elektronske cigarete oglašujejo v trgovinah, na reklamnih panojih in v kinih od šeste ure zvečer naprej. Čeprav je drugod oglaševanje tobaka prepovedano, so predpisi  za oglaševanje elektronskih cigaret manj omejujoči. Mi smo želeli raziskati morebiten vpliv oglaševanja na mladostnike.«

Raziskovalci so povabili 6.902 učencev iz šestih nemških regij, da izpolnijo anonimne vprašalnike. Stari si bili med 10 in 18 let, povprečna starost je bila 13 let. Vprašanja so se nanašala na njihov življenjski slog, vključno s prehrano, gibanjem, kajenjem in uporabo elektronske cigarete. Prav tako so zajemali vprašanja o njihovem socialno-ekonomskem statusu in šolskem uspehu. Učencem so bili predstavljeni oglasi elektronskih cigaret brez imen znamke. Zanimalo jih je, kako pogosto so videli vsak izdelek. Oglase s temi izdelki je že videlo 39 % učencev. Verjetnost med učenci, ki so izdelke že videli, je bila kar 2,3 krat večja kot med učenci, ki oglasov niso videli. Odstotek tistih, ki so oglase videli in tudi že kadili elektronske cigarete je znašal 40 %. Rezultati tudi prikazujejo korelacijo med gledanjem več oglasov in uporabo elektronskih cigaret ter kajenjem klasičnih cigaret. Z uporabo elektronskih cigaret in kajenjem so povezani tudi ostali dejavniki kot starost, vrsta šole, ki so jo obiskovali ter prijatelji, ki kadijo.

Dr. Hansen je dejala: » V tej raziskavi jasno vidimo vzorec: tisti, ki so navedli, da so videli oglaševanje elektronskih cigaret bodo po vseh verjetnosti prav tako navedli, da so tudi uporabljal elektronske in klasične cigarete«.

»Ta vrsta raziskave ne mora dokazovati vzroka in učinka, vendar opozarja na to, da oglaševanje elektronskih cigaret  dosega ranljive mladostnike. Hkrati vemo, da izdelovalci elektronskih cigaret ponujajo otrokom prijazne okuse kot so žele bomboni, žvečilni gumi, češnja. Obstaja dokaz, da elektronske cigarete niso neškodljive. Ta raziskava dokazuje, da lahko gledanje oglasov o elektronski cigareti mladostnike vodi k njihovi uporabi.  Zaskrbljujoče je, da bi uporaba elektronskih cigaret lahko delovala kot prehod na kajenje klasičnih cigaret in bi prispevala  k razvoju nove generacije kadilcev. Mladostniki bi morali biti zaščiteni pred vsemi vrstami marketinških akcij.«

Dr. Hansen želi nadaljevati z raziskavo te velike skupine učencev, da bi videla morebitne spremembe. Dejala je, da bi to lahko pomagalo pojasniti vzrok in učinek med izpostavljenostjo oglasov, uporabo elektronskih cigaret in kajenjem. Profesorica Charlotta Pisinger je predsednica Odbora za tobačno kontrolo pri Evropski respiratorni družbi in ni bila vključena v raziskavo. Dejala je, da »proizvajalci elektronskih cigaret lahko argumentirajo, da je oglaševanje zakonit način obveščanja odraslih uporabnikov o njihovih izdelkih. Vseeno ta raziskava dokazuje, da bi otroci in mladostniki lahko trpeli postransko škodo zaradi površne zakonodaje o oglaševanju elektronskih cigaret. Oblikovalci politik se morajo zavedati, da oglaševanje dosega mladostnike, s tem pa tudi ne samo promoviranje uporabe elektronskih cigaret ampak tudi zdravstvenih težav, ki jih uporaba s seboj prinaša.«

Objavljeno 27.11.2018 na www.eurekalert.org