Primerjava opuščanja kajenja med uporabniki klasičnih cigaret in uporabniki klasičnih cigaret, ki hkrati uporabljajo elektronske cigarete


Ozadje
Ko kadilci prehajajo na elektronsko cigareto, vendar še naprej uporabljajo klasične cigarete (»dvojna uporaba«), se potencialne koristi zaradi opuščanja kajenja močno zmanjšajo. Zaenkrat ni jasno, kako se obnašanje dvojnih uporabnikov razlikuje od obnašanja uporabnikov zgolj klasičnih cigaret. V raziskavi so primerjali dve skupini glede na zmanjševanja rabe cigaret, poskusov opuščanja ter abstinence od porabe.

Metodologija
Sodelujoči so bili del raziskave »Tobacco User Adult Cohort (TUAC)«, dolgoročne študije z opazovanjem, ki jo opravljajo v ameriški zvezni državi Ohio. Vključene so bile osebe, ki so navedle, da dnevno kadijo klasične cigarete in elektronske cigarete ali izključno samo klasične cigarete (dnevno ali več dni v tednu). Sprejetje v študijo je potekalo med oktobrom 2014 in decembrom 2015; raziskava je bila zaključena junija 2017. V raziskavo je bilo vključenih 617 kadilcev in 88 uporabnikov tako klasičnih cigaret kot tudi elektronske cigarete. Udeleženci so bili v osebnem intervjuju izprašani vsakih šest mesecev v obdobju 18 mesecev, 93 % udeležencev se je udeležilo vseh intervjujev. Pridobljeni podatki so obsegali, zraven tipičnih demografskih spremenljivk, tudi rabo, zanimanje za prenehanje kajenja, odvisnost od kajenja, dojemanje za opozorila o nevarnostih, poskuse prenehanja in abstinenco od rabe cigaret in tobačnih izdelkov.

Rezultati
V izhodiščni raziskavi so dvojni uporabniki poročali o večjem interesu opustitve kajenja; drugih očitnih razlik med dvojnimi uporabniki in uporabniki zgolj klasičnih cigaret ni bilo. Glede zmanjšane rabe klasičnih cigaret niso zaznali razlik med obema skupinama. Starejši, bolje izobraženi moški udeleženci so v času raziskave v večjem številu znižali število pokajenih cigaret. Tudi število poročanih poskusov opustitve (z več kot 24-urno abstinenco) je bilo pri obeh skupinah primerljivo. Pri prvem intervjuju po šestih mesecih raziskave so dvojni uporabniki pogosteje abstinirali kot udeleženci, ki so kadili zgolj klasične cigarete; po 12 in 18 mesecih med njimi ni več bilo razlik. Modeli, po katerih so določili abstinenco od vseh tobačnih izdelkov in elektronskih cigaret niso našli nobenih razlik med dvojnimi uporabniki in kadilci klasičnih cigaret. Dvojni uporabniki, ki so še naprej kadili klasične cigarete, so v prevladujočem številu prešli na rabo zgolj klasičnih cigaret (57 % – 66 %); dvojna uporaba se je zmanjšala (iz 36 % na 21 %), medtem ko se je zgolj med 6 % in 10 % udeležencev opisalo kot izključno uporabniki elektronskih cigaret.

Diskusija
Rezultati nasprotujejo prepričanju, da je hkratna raba klasičnih cigaret in elektronske cigarete potencialna pot k opuščanju kajenja. V tej raziskavi so možne ugodne rešitve dvojne rabe trajalo zgolj zelo kratek čas. V nobenem trenutku trajanja ni bilo možno določiti učinka na abstinenco od vseh izdelkov (tobak in elektronske cigarete). Prav tako niso bili opaženi ugodni učinki pri prehodu na elektronske cigarete: 90 % uporabnikov je tudi 10 mesecev kasneje uporabljalo klasične cigarete.

Študija je objavljena tukaj.