Kdo so kadilci, ki nikoli ne nameravajo opustiti kajenje in kakšno mnenje imajo o zdravstvenih tveganjih, ki jih povzročajo tobačni izdelki?


Ozadje

Poseben izziv za zmanjšanje bolezni, povezanih s kajenjem in prezgodnjo smrtjo so tisti kadilci, ki nimajo nikakršnega namena kajenje opustiti. V raziskavi so poskusili določiti demografska, družbena, kulturna in politična prepričanja teh kadilcev ter bolje razumeti in določiti njihovo oceno tveganja rabe tobačnih izdelkov.

Metodologija

V okviru obširne presečne raziskave v Združenih državah Amerike (»Tobacco Products and Risk Perceptions Survey) v letih 2015 in 2016 so vse kadilce (najmanj 100 klasičnih cigaret in trenutna dnevna ali redna raba) povprašali po njihovih načrtih o opustitvi kajenja. Možnosti odgovorov so bile od »v roku naslednjih 7 dni«, »v naslednjem mesecu/naslednjih šest mesecih«, »enkrat, ampak ne v naslednjem letu« do »nikoli ne nameravam prenehati kaditi«. Udeleženci, ki so navedli, da nikoli ne nameravajo opustiti kajenje so bili ciljna skupina raziskave. Prav tako so določili demografske značilnosti, psihiatrično diagnozo, rabo elektronske cigarete, pogled na svet glede hierarhičnega razmišljanja in individualizma kot tudi dojemanje tveganja v zvezi s kajenjem. Raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Predstavljajte si, da ste pravkar pričeli z dnevno rabo klasičnih cigaret/elektronske cigarete. Ali ste mnenja, da se lahko naslednje stvari zgodijo, če boste še naprej dnevno kadili: pljučni rak, druge pljučne bolezni, srčno-žilne bolezni, odvisnost, prehitra smrt.« Možni odgovori so bili: da, ne ali ne vem.

Rezultati

Od 2.572 trenutnih kadilcev  in kadilk je vsak sedmi (14,3 %) navedel, da nikoli ne želi prenehati kaditi. Med mlajšimi kadilci (18 – 24 let: 9,8 %) je bilo to mišljenje manj razširjeno kot med kadilci, starejšimi od 65 let (24,2 %). Druge demografske značilnosti ali prisotnost psihiatrične diagnoze niso prikazale nobenih posebnosti. Delež kadilcev brez načrta za opustitev kajenja je bil sicer med nižje izobraženimi in ljudmi z nižjim prihodkom nekoliko višji, vendar ne pretirano visok. Kadilci, ki so uporabljali elektronske cigarete so bili v primerjavi s tistimi, ki nikoli niso uporabljali elektronske cigarete, redkeje brez načrta opustitve kajenja (10,9 % ter 18,2 %). Hierarhično razmišljanje je bilo pozitivno povezano z nenameravanjem opustitve kajenja. Dojemanje tveganja, povezanega s kajenjem se je občutno razlikovalo: kdo je zanikal, da lahko kajenje privede do pljučnega raka, drugih pljučnih bolezni, srčno-žilnih obolenj, odvisnost in prezgodnji smrti, ali je označil odgovor »ne vem«, je bil v največ primerih del skupine, ki nikoli ne namerava prenehati s kajenjem.

Diskusija

Kljub občutnemu zmanjšanju števila kadilcev v zadnjih letih v Združenih državah Amerike je 38 milijonov kadilcev še vedno velik del populacije, ki kadi. Vsak sedmi kadilec ne načrtuje nobene spremembe. Z višjo starostjo raste tudi delež tistih, ki nikoli ne nameravajo opustiti kajenja. Kadilci v starejših letih imajo nižja pričakovanja o koristnih učinkih prenehanja in ocenjujejo splošno zdravstveno korist prenehanja kot nizko. Prepričani so, da so poškodbe zaradi kajenja že nastopile. Psihiatrična diagnoza ne predstavlja tveganja pri oblikovanju bodočih poskusov opustitve.Visoka prevalenca nizke uspešne opustitve te ciljne skupine ima zato druge razloge. Kadilci brez načrtov opustitve zanikajo znane posledice kajenja bolj pogosto ali navedejo, da ne vedo, če ima kajenje določene dolgoročne učinke. Ta rezultat kaže na to, da mora biti komunikacija glede tveganja in škode kajenja in učinkov opustitve kajenja bolj učinkovito oblikovana.

Posamezniki s hierarhičnim gledanjem so prepričani, da so odgovornost in privilegiji v družbi različno porazdeljeni glede na socialni status, spol ter etično pripadnost. Nagibajo se k orientiranju na oblast, bogastvo in status ter ocenjujejo tveganja atomske energije in podnebnih sprememb kot manjša; mogoče tudi zato ocenjujejo kajenje kot manj nevarno in so manj motivirani za opustitev kajenja, saj bolj zaupajo tobačnim družbam. Glede ocene tveganja elektronskih cigaret se skupina, ki ne namerava prenehati s kajenjem bistveno ne razlikuje od skupine, ki ima nekakšne načrte prenehanja.

Ocene zdravstvenega tveganja pri rabi klasičnih cigaret so zelo raznolike. Največji vpliv se pridobi, če se še naprej učinkovito predstavijo tveganja kajenja in pozitivni učinki opustitve kajenja. Ta komunikacija se mora prilagoditi osebam z zelo hierarhičnim pogledom na svet. Informacije naj posredujejo institucije in osebe, ki jih imajo za avtoriteto. Prav tako je potrebno posebej nagovoriti starejše kadilce, kjer je potrebno poudariti, da je opustitev kajenja koristna v vseh letih in ima številne pozitivne učinke.

Kadilcem s tukaj opisanim profilom bi morali osebno svetovati ali njihove načrte opustitve spodbujati, kar pa je zelo težko. Zato velja: kadilce, ki nimajo načrtov opustitve kajenje, je potrebno preko optimizirane masovne komunikacije obvestiti o tveganjih kajenja in prednostih prenehanja.

Študija je dostopna tukaj.