Delavnica EPACTT 2018


V četrtek, 13. decembra je Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) v sodelovanju z Evropsko mrežo za preventivo kajenja (ENSP) pripravila predstavitev programa EPACTT 2018. EPACTT je evropski akreditirani učni program za zdravljenje odvisnosti od tobaka. Dogodek je potekal v Veliki dvorani Ministrstva za zdravje, udeležilo se ga je 43 zdravstvenih strokovnjakov, predstavnikov Zdravstvenih domov in Centrov za krepitev zdravja ter specializiranih zdravstvenih ustanov iz vse Slovenije. Udeležence je tudi nagovorila Nataša Blažko iz Ministrstva za zdravje RS ter dr. Darina Sedlakova, vodja SZO v Sloveniji.

Predstavitev se je osredotočila na zdravljenje odvisnosti od nikotina, vključno s kognitivno – vedenjsko terapijo. Program je vseboval predstavitev tobačne kontrole, študije primerov, smernice za pomoč pri opuščanju kajenja za najbolj zdravstveno ogrožene skupine ter praktičen prikaz pristopa k pomoči za opuščanje kajenja v kliničnih praksah.

Zdravniška pomoč ima zelo pomembno vlogo pri uspešnosti odvajanja. Že zelo kratek zdravniški posvet lahko občutno poveča bolnikovo motivacijo in pozitivno vpliva na njegovo uspešnost pri odvajanju od kajenja, zato bi morali biti vsi zdravstveni strokovnjaki opremljeni s priporočili za pomoč pri opuščanju kajenja.

ENSP je oblikovala program izobraževanja na spletu, do katerega se lahko dostopa preko računalnika ali pametnega telefona. Zajema 8 vsebinsko ločenih modulov, ob zaključku vsakega se izda certifikat o uspešno opravljenem modulu.

Materiali za spletno učenje zajemajo vsa področja zdravljenja odvisnosti od tobaka. Glavni ključi do uspeha predstavljajo kombinacijo izobraževanja, vedenjske terapije in primerne rabe farmakoterapije.

Spletni izobraževalni program ponuja evropskim zdravstvenim uslužbencem najnovejše dokazano učinkovite prakse, s katerimi lahko svojim pacientom pomagajo pri odvajanju od kajenja. Zasnovan je tako, da zdravnikom zagotavlja strokovne nasvete, ki temeljijo na Smernicah za zdravljenje odvisnosti od tobaka. Te smernice vsebujejo več kot 80 modulov za obravnavo in zdravljenje odvisnosti od tobaka. Eno teh priporočil navaja, da bi vsi zdravstveni strokovnjaki morali biti deležni usposabljanja na področju najnovejših, dokazano učinkovitih tehnik za opuščanje kajenja. Vsak modul je sestavljen iz kratkega povzetka praktičnih nasvetov, nasvetov za vključitev v program in dokazov o uspešnosti. Program je bil razvit s pomočjo strokovnjakov na terenu s tega področja. Zajema tudi video posnetke in možnost prenosa orodij za pomoč pri izvajanju intervencij za opuščanje. Spletni izobraževalni program se nahaja na spletni povezavi: http://elearning-ensp.eu/

Vsem udeležencem delavnice se prisrčno zahvaljujemo za udeležbo in upamo, da bodo pridobljene informacije lahko uspešno uporabili pri svojem delu.

EPACTT Intervjuji
EPACTT Intervjuji
« 1 of 5 »