Daily Archives: September 23, 2021


DOGODEK – Roma Youth: Their role in Advancing Fair Societies (Romska mladina: njihova vloga pri vzpodbujanju pravičnejše družbe)

Roma Youth: Their Role in Advancing Fair Societies (Romska mladina: njihova vloga pri vzpodbujanju pravičnejše družbe)   SPLETNI SEMINAR   REGISTRACIJA   12. OKTOBER 2021     14:30–15:30     (spletni dogodek)     Romska mladina je soočena z več neugodnimi socialno-ekonomskimi položaji in je nesorazmerno prizadeta zaradi medsektorskih neenakosti, ki se […]