DOGODEK – Roma Youth: Their role in Advancing Fair Societies (Romska mladina: njihova vloga pri vzpodbujanju pravičnejše družbe)


Roma Youth: Their Role in Advancing Fair Societies

(Romska mladina: njihova vloga pri vzpodbujanju pravičnejše družbe)

 

SPLETNI SEMINAR

 

REGISTRACIJA

 

12. OKTOBER 2021     14:30–15:30     (spletni dogodek)

 

 

Romska mladina je soočena z več neugodnimi socialno-ekonomskimi položaji in je nesorazmerno prizadeta zaradi medsektorskih neenakosti, ki se pojavljajo med generacijami. Čeprav je cilj novih politik zagotoviti socialno in gospodarsko okrevanje Evrope, ostajajo sistemske vrzeli (v izobraževanju, zaposlovanju, zdravju, nastanitvi), ki jih je pandemija povečala, v okviru tovrstnih politik premalo obravnavane, ko gre za Rome.

Seminar bo osvetlil vlogo romske mladine pri oblikovanju pravičnejših in bolj zdravih družb po COVIDU z zagotavljanjem prostora za dialog in medsebojno učenje ter izmenjavo dobrih praks in uspešnih pobud za reševanje dolgoletnih neenakosti.

Dogodek bo potekal v okviru Fundamental Rights Forum 2021 (Foruma o temeljnih pravicah). Seminar, ki ga skupaj organizirajo Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, EPHA in Center of Community Research and Action na Univerzi v Sevilji, želi združiti pomembnejše organizacije civilne družbe, nacionalne organe javnega zdravja in oblikovalce EU ter nacionalnih politik.

 

REGISTRACIJA

 

 

PROGRAM

Program bo kmalu na voljo.

Vabljeni.