Povzetek raziskave: Cigarete s segrevanjem, ne z zgorevanjem: enak dim, drugačno ime


Zadnji odgovor tobačne industrije na zdravju škodljivo rabo cigaret je predstavitev novega izdelka: cigareta, ki ne zgoreva, ampak se segreva. Ena izmed neštetih vrst tega izdelka na trgu je tudi cigareta IQOS tobačnega giganta Philip Morris International (PMI), oglaševana kot revolucionarna tehnologija, ki tobak segreje do 350 °C. S tem ponuja pravi okus tobaka brez dima, pepela in manj vonja. Pri PMI trdijo, da pri kajenju cigarete IQOS ne nastaja dim, saj ne pride do zgorevanja tobaka, ampak zgolj do segrevanja.
Škodljive komponente kajenja nastanejo pri nepopolnem zgorevanju (piroliza) in razpadu cigarete zaradi visokih temperatur (termodinamični razpad). Popoln razpad se zgodi pri temperaturah, višjih od 1300 °C, kar je mnogo višje kot temperature pri klasičnih cigaretah, ki so nižje od 800 °C. Tipične spojine pirolize in termodinamičnega razpada so acetaldehid – dražljiva rakotvorna hlapna organska spojina, benzopiren – rakotvoren policiklični aromatski ogljikovodik in ogljikov monoksid.
Pilotski programi za IQOS so se pričeli v letih 2014 in 2015 na Japonskem, v Švici in Italiji, v naslednjem letu je 19 držav dovolilo prodajo cigaret IQOS. Na Japonskem so zavzeli 2,2 % tobačnega tržišča. Če jim ameriška Zvezna agencija za nadzor nad hrano in zdravili dovoli oznako nižje nevarnosti, bo oglaševanje teh izdelkov manj omejeno od oglaševanja klasičnih cigaret.
Zaradi takšnega napredka potrebujejo kadilci in nekadilci natančnejše podatke o škodljivosti teh izdelkov. Potrebnih je več neodvisnih raziskav, saj so edine analize, ki jih lahko najdemo, izvedli PMI in njegovi tekmeci.
Nova neodvisna raziskava je primerjala vsebino dima cigaret IQOS z vsebino dima klasičnih cigaret (Lucky Strike Blue Lights). Z lastno napravo za zaznavanje dima so izmerili aerosole v dimu klasičnih cigaret in cigaret za segrevanje. Glede volumna vpiha (35 ml) so upoštevali Mednarodno organizacijo za standardizacijo, 2 vpiha na minuto, ki so ju določili na podlagi opazovanja uporabnikov naprav IQOS. Analizirali so 8 hlapljivih organskih spojin, 16 policikličnih aromatskih ogljikovodikov, 3 anorganske spojine in nikotin. Za vsak vzorec je bilo pokajenih 10 cigaret IQOS, ki so bile pred končno analizo vsebine filtrirane z visokozmogljivo napravo za tekočinsko kromatografijo, opremljeno z UV in fluorescentnim detektorjem. Sami niso raziskali policikličnega ogljikovodika v dimu klasičnih cigaret, ampak so uporabili podatke 35. najbolje prodajanih znamk cigaret in jih povzeli po prejšnjih raziskavah.
Hlapne organske spojine, policiklični aromatski ogljikovodik in ogljikov monoksid so bili prisotni v dimu cigaret IQOS. Temperatura v cigareti IQOS je bila nižja (330 °C) kot pri klasičnih cigaretah (684 °C). Dim v cigaretah IQOS je vseboval 84 % nikotina, 82 % akroleina, 50 % benzaldehida, 74 % formaldehida, 41 % izovaleraldehida, 26 % propionaldehida in kar 295 % acenaftena – policikličnega aromatskega ogljikovodika, ki ga najdemo v klasičnih cigaretah.
Dim cigaret IQOS vsebuje enako škodljive komponente, nastale pri pirolizi in termodinamični razgradnji, kot dim pri kajenju klasičnih cigaret. Tobačni gigant PMI je povabil mednarodne strokovnjake , naj podajo svoje mnenje o aerosolih v cigaretah IQOS. Eden izmed teh strokovnjakov je trdil, da aerosolov ne moremo opisati kot dim, saj zgolj 2 % teže aerosolov vsebuje komponente pirolize.
Nasprotno je neodvisna analiza pokazala, da oglaševanje sloganov, kot je »segrevanje, ne zgorevanje«, ni zamenjava za znanost. Poigravanje z definicijo dima in kajenja, da bi se izognili prepovedi kajenja v zaprtih prostorih, je neetično. Neodvisne raziskave morajo oceniti škodljivost dima naprav IQOS za uporabnika in njegovo okolico. Dokler ti podatki niso dovolj dobro raziskani in znani širši javnosti, morajo biti cigarete IQOS in njim podobne naprave za segrevanje enako omejene oziroma prepovedane, kot to velja za klasične cigarete.

Študija je dostopna tukaj.

Objavljeno julija 2017 na jamanetwork.com