Učenci, ki jemljejo droge, pijejo alkohol, ali kadijo so manj srečni, kot tisti, ki ne


Raziskava Državne zdravstvene službe (NHS – National Health Service) Združenega kraljestva o otrocih starih od 11 do 15 let je odkrila povezavo med rabo nezdravih substanc s stresom in nizkim zadovoljstvom z življenjem.

Otroci stari od 11 do 15 let, ki so pred kratkim pili alkoholne pijače, kadili cigarete in jemali prepovedane droge, so poročali o tem, da čutijo nizko stopnjo zadovoljstva, v primerjavi z 22 % tistih, ki teh substanc niso zauživali. Med tistimi, ki so zaužili vsaj eno izmed naštetih substanc, je 36 % poročalo o nizki stopnji zadovoljstva dan poprej.
Vzorec se ponovi, ko so raziskovalci učence vprašali o stopnji njihovega zadovoljstva o svojem življenju. Učenci, ki so zaužili večje število škodljivih substanc, so poročali tudi o nižji stopnji zadovoljstva s svojim življenjem.
Posamezen dejavnik, ki je bil najbolj povezan z nižjim zadovoljstvom z življenjem oziroma z občutkom sreče je kajenje cigaret. Sledi raba nedovoljenih drog in pitje alkohola oziroma alkoholnih pijač. Povezava med tovrstnimi škodljivimi razvadami in počutjem posameznikov je bila raziskana prvič doslej. Izvedena je bila v sklopu dvoletnega Poročila o kajenju, pitju alkoholnih pijač in jemanju nedovoljenih drog med mladimi. Razkrila je tudi višje stopnje občutka tesnobe med tistimi, ki so nedavno kadili cigarete, pili alkoholne pijače, ali jemali nedovoljene droge.

Tom Madders, vodja projektov pri dobrodelni organizaciji YoungMinds, je dejal, da nekateri otroci posegajo po psihoaktivnih substancah zaradi nezadovoljstva s svojim življenjem, medtem ko pri drugih lahko prav raba tovrstnih substanc privede do negativnih motenj v razpoloženju.
»Mladi pijejo alkoholne pijače, kadijo cigarete, jemljejo droge zaradi različnih vzrokov – mogoče želijo preprosto poskusiti nekaj novega, včasih s tem želijo pokazati pripadnost določeni socialni skupini vrstnikov, v drugih primerih pa si s tem skušajo olajšati pri spoprijemanju s težkimi izkušnjami in občutki,« je povedal Madders. Madders še dodaja: »Eksperimentiranje in tvegano obnašanje najstnikov je v določeni meri sestavni del odraščanja, kljub temu pa je pomembno, da si najstniki, ki kadijo cigarete, pijejo alkohol in jemljejo droge, zato da se lažje soočajo z negativnimi občutki, poiščejo pomoč. Enako velja v primeru ko so psihoaktivne substance povzročitelji slabšega razpoloženja ali slabega zdravja.«

Stopnji pitja alkohola in jemanja drog sta sicer na podobni ravni kot v prejšnji raziskavi leta 2016. Toda tokrat so učence vprašali tudi o materialnem stanju njihove družine. Izkazalo se je, da je skoraj dvakrat toliko otrok iz premožnejših družin pilo alkoholne pijače v preteklem tednu kot otrok iz manj premožnih družin (13 % v primerjavi z 7 %).
47 % 15-letnikov je bilo mnenja, da je pitje alkoholnih pijač enkrat tedensko sprejemljivo. 19 % je bilo mnenja, da je spremenljivo se tvegano opiti enkrat tedensko. Za učence je bolj verjetno, da posežejo po alkoholnih pijačah, če pijejo tudi njihovi družinski člani ali druge osebe v njihovi bližini.
Število učencev, ki poročajo o tem, da so kadarkoli kadili cigarete še naprej upada, iz 19 % v letu 2016 do 16 % v prejšnjem letu. Trend upadanja vse od leta 1996 se torej nadaljuje.

Dr. Penny Woods, vodja organizacije Britanska fundacija za zdravje pljuč, je sicer pozdravila upad kajenja cigaret, a je dejala, da se mora otrokom ponudit več pomoči pri opuščanju kajenja. »Veliko mladih kadi zaradi stresa in zaradi izrazitega nezadovoljstva s svojim življenjem, kar je poročalo tudi 40 % mladih, ki so nedavno kadili,« je povedala. »To kaže na to, da moramo, še posebej sedaj, zagotoviti, da lahko mladi dostopajo do učinkovitih programov opuščanja kajenja,« je še dodala.
Raziskava, ki je zajela 13.664 učencev po celotni Angliji starih od 7 do 11 let, je pokazala, da je 2 % vprašanih učencev nedavno kadilo cigarete, pilo alkoholne pijače in jemalo nedovoljene droge. 11 % je zaužilo vsaj eno izmed naštetih substanc. 84 % pa ni jemalo psihoaktivnih substanc.
Medtem ko je kajenje cigaret med mladimi upadlo, je kajenje elektronskih cigaret med mladimi ostalo na enaki ravni kot leta 2016. Takrat je elektronsko cigareto poskusilo 25 % mladih.

Objavljeno dne 20.8.2019 na www.theguardian.com