Nevarnosti uporabe e-cigaret


Elektronska cigareta (e-cigareta) je izdelek, ki dovaja nikotin s segrevanjem posebne tekočine s pomočjo baterije. Ta tekočina se s segrevanjem spremeni v aerosol, ki se nato vdihuje. Poleg nikotina so glavne sestavine e-cigarete še vlažilci ali topila in arome. Na trgu obstajajo več kot deset let, zaradi česar še niso toliko raziskane kot tobačni izdelki. Ne glede na to pa je uporabnik tega izdelka izpostavljen mnogim zdravju škodljivim snovem, to je rakotvornim, dražilnim in strupenim snovem. V bazen teh snovi štejemo nikotin, vlažilce oziroma topila, arome, aldehide, hlapne organske spojine, policiklične aromatične ogljikovodike, za tobak specifične nitrozamine, majhne delce, kovine in silikatne delce.

V Združenih državah Amerike se je to poletje v zdravstveni oskrbi znašlo ogromno ljudi, ki so zboleli za resno pljučno boleznijo, povezano s kajenjem e-cigaret. Najpogosteje zbolevajo mladostniški pacienti v svojih poznih najstniških letih in kasneje. Simptom, ki spremlja to bolezen, je kratka sapa, ki pogosto nastane po več-dnevnem trpljenju posameznika zaradi bruhanja, vročine in utrujenosti. Poročajo še o drugih težavah, kot so bolečine v prsih, izguba telesne teže, slabost in driska. Nekateri so celo potrebovali mehansko ventilacijo pljuč.

Izbruh te bolezni postaja epidemija, meni ena izmed ameriških zdravnic, ki ima trenutno v svoji oskrbi 215 pacientov. Zdravniki so si enotni, da ne gre za mikrobno bolezen. Nekateri pacienti so zboleli za t.i. lipoidno pljučnico. RTG in CT slike pljuč prikazujejo zgostitev v obeh pljučnih krilih. Pri 19 letniku so zdravniki odkrili močno obremenitev pljuč s strjenim oljem iz e-cigaret, ki so ga primerjali s strjeno maščobo. Ko namreč olja pridejo v pljuča, jih pljuča obravnavajo kot tujko in telo vzpostavi imunski odziv, kar ima za posledico vnetje in nabiranje tekočin, to pa lahko privede do lipoidne pljučnice.

Zdravstveni delavci so potrdili že osmo smrt, povezano s kajenjem (vejpanjem) v državi.  Bolezen je do nedavnega zasenčilo za javnost že tako zaskrbljujoče naraščanje uporabe e-cigaret, ki nosijo potencial povzročanja novih nikotinskih odvisnikov. Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni ugotavlja, da uporablja e-cigarete že okoli 4.9 milijonov najstnikov. Za javnost so izdali opozorilo, v katerem pozivajo najstnike in druge potrošnike, naj med drugim prenehajo s kupovanjem e-cigaret.

Čeprav so e-cigarete manj škodljive od tradicionalnih cigaret, vsebujejo večinoma nikotin. Nikotin pa povzroča zasvojenost, ki zasvoji podobno kot heroin ali kokain. Mladostniki so zelo in bolj kot odrasli dovzetni za zasvojenost z nikotinom. Čim mlajši je posameznik ob začetku uporabe nikotina, večja je  verjetnost, da bo postal zasvojen, hkrati bo pa še bolj zasvojen. Nikotin pri mladostnikih poveča tudi tveganje za zasvojenost z drugimi drogami. Ker je mladostništvo ključno obdobje za razvoj možganov, lahko izpostavljenost nikotinu v času intenzivnega razvoja možganov moti razvoj možganskih omrežij, ki nadzorujejo pozornost, učenje in dovzetnost za zasvojenost. Privede lahko do trajnih škodljivih učinkov na kognitivne sposobnosti, motenj v delovnem spominu, pozornosti, razpoloženju in zaznavanju zvoka ter zvečane impulzivnosti ali tesnobnosti. Vedno več raziskav tudi kaže, da bo pri mladostnikih, ki sicer ne kadijo cigaret, uporaba elektronske cigarete ali kajenje vodne pipe občutno  povečalo verjetnost, da bodo pričeli s kajenjem drugih tobačnih izdelkov.

V Sloveniji uporablja med odraslimi, starimi od 25 do 74 let, e-cigareto manj kot 1% (uporaba v zadnjih 30 dneh, leto 2016), pri čemer je delež mladostniških uporabnikov znatno višji. V anketi o uporabi elektronskih cigaret kadarkoli v življenju, kjer so v letu 2017 sodelovali 17 letni dijaki iz celotne Slovenije, so ugotovili, da jih je uporabljala več kot tretjina vseh (37 %), v zadnjih 30 dneh pa več kot desetina vseh (12 %).

Uporabo e-cigaret je opaziti tudi v osnovnih in srednjih šolah med učenci in dijaki, poročajo šolski delavci. V raziskavi, ki jo je NIJZ izvedel leta 2018, so šolski delavci poročali o uporabi elektronskih cigaret na 43 % vseh, v raziskavi sodelujočih, šol iz celotne Slovenije. Med letoma 2016 in 2018 se je odstotek sodelujočih šol, na katerih so šolski delavci poročali o uporabi  e-cigaret, znatno zvišal v osnovnih šolah, ne pa v srednjih šolah, sodelujočih v raziskavi.

Viri:
https://www.nytimes.com/2019/08/31/health/vaping-marijuana-ecigarettes-sickness.html?action=click&module=Well&pgtype=Homepage&section=Health
https://www.theguardian.com/society/2019/aug/11/can-we-stop-americas-teen-vaping-epidemic-
arriving-in-britain-

https://www.dailymail.co.uk/health/article-7485895/Shocking-scans-vaping-left-19-year-olds-lungs-filled-solidified-oil.html

https://www.nijz.si/sl/resna-pljucna-obolenja-med-uporabniki-elektronskih-cigaret-v-zdruzenih-drzavah-amerike

–  https://www.nijz.si/sl/preprecujmo-uporabo-elektronskih-cigaret-med-mladostniki