Vpliv dviga trošarin na tobačne izdelke na stopnjo kajenja v Avstraliji


Nedavno je v medicinskem žurnalu The Lancet izšla študija o učinkih dviga trošarin na tobačne izdelke na stopnjo kajenja v Avstraliji. Avstralija je, v želji da nadgradi ukrepe tobačnega nadzora preteklega desetletja, 30. aprila 2010 nenapovedano dvignila trošarine na tobačne izdelke za 25 %. Temu je sledila napoved, da bo postala ena redkih držav na svetu, ki bo uvedla vsakoletno 12,5 % povišanje trošarin začenši z decembrom 2013. Raziskovalci so v študiji pregledali učinke višjih cen tobačnih izdelkov na stopnjo kajenja v državi.

Raziskava je z anketami zajela 480.815 oseb – prebivalcev Avstralije starih 14 let in več, v 5 prestolnicah zveznih držav. Raziskovalci so izdelali statistični model, v katerem so zajeli mesečno stopnjo kajenja industrijsko proizvedenih cigaret in tobaka za zvijanje. Celotni statistični vzorec so razdelili na podskupine glede na socialno-ekonomski položaj posameznika. Časovna obdobja na katerih so merili učinke so bila: Od maja 2001 do aprila 2010; od maja 2010 do novembra 2013; in od decembra 2013 do aprila 2017.

Rezultati so pokazali, da je dvigu tobačnih trošarin za 25 %, sledil takojšen padec stopnje kajenja za 0,7 odstotnih točk, hkrati pa se je začel kazati dolgotrajen trend upadanja stopnje kajenja industrijsko proizvedenih cigaret, medtem ko se je po zvišanju trošarin, med mesecem majem 2010 in mesecu novembru 2013, povečala stopnja kajenja tobaka za zvijanje. V obdobju začetka napovedanega dviga trošarin za 12,5 % so znanstveniki zaznali takojšen dodaten padec v stopnji kajenja za 0,99 odstotnih točk, čemur je sledil dodaten vsesplošen trend mesečnega zniževanja za približno 0,044 odstotnih točk, predvsem zaradi nadaljevanja zniževanja kajenja industrijskih cigaret, in pa tudi zaradi prenehanju višanja stopnje uporabe tobaka za zvijanje. V 16-letnem obdobju se je vrednost trošarine na tobačne izdelke podvojila. Takojšnji upad kajenja cigaret in sprememba v trendu kajenja tobaka za zvijanje je bil najbolj značilen pri skupini ljudi z nižjim socialno-ekonomskim položajem. V mesecu maju leta 2001 je kadilo 22,6 % Avstralcev, medtem ko je aprila 2017 stopnja kajenja upadla na 12,8 %. Stopnja kajenja se je v tem obdobju torej zmanjšala za 43,4 %. Stopnja kajenja se je najbolj zmanjšala pri osebah z višjim socialno-ekonomskim položajem (iz 20,3 % na 9,6 %), medtem ko se je stopnja kajenja osebam z nižjim socialno-ekonomskim položajem znižala nekoliko manj (iz 26,7 % na 18,2 %).

Študija je pokazala, da so znatna povišanja tobačnih trošarin učinkovita pri zmanjševanju kajenja, tako v obliki enkratnega nenapovedanega dviga, kot tudi v obliki napovedanih ponavljajočih se dvigov trošarin. Vendar pa raziskava kaže, da je take oblike dvigov treba nujno strukturirati tako, da se enakomerno odražajo na ceni cigaret in tobaka za zvijanje. Avtorji študije še navajajo, da se morajo politike tobačne kontrole snovati tako, da gredo v smeri preprečevanja izrabljanja trošarinskih dvigov v korist ene skupine izdelkov na račun drugih in s tem omejevanje učinkovitosti takšnih ukrepov.

Študija je dostopna tukaj.

Objavljeno dne 20. 11. 2019 na The Lancet Public Health