Uvedba enotne embalaže za tobačne izdelke v Belgiji


Kakor Slovenija, je tudi Belgija s 1.1.2020 uvedla enotno embalažo cigaret. Kljub temu je prihod tega ukrepa za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov, ki je namenjen predvsem mladim in otrokom, začela ovirati British American Tobacco (BAT) družba, ki je vložila zahtevo zoper ta ukrep na Državnem svetu oziromaVrhovnem upravnem sodišču Belgije.[1]

Ne glede na to BAT trdi: »da bi uvedba tega ukrepa bila prej simbolične narave, saj sama ima zanemarljiv vpliv na rabo tobaka in bi lahko privedla do komplikacij znotraj industrije. Poraba tobaka se ne zmanjšuje kot posledica uvedbe enotne embalaže, ampak se zmanjšuje zaradi višine cene in trošarine na tobak. Trgovci bodo potrebovali več časa, da bodo našli pravo embalažo in mero, kar lahko privede do napak v upravljanju shrambe.«

Enotna embalaža je bila v Franciji sprejeta leta 2016 skupaj s višino davka na tobačne izdelke, kar je dvignilo njihovo ceno in imelo za posledico zmanjšanje milijona kadilcev.

Predstavnica Belgijskega sklada proti raku, Suzanne Gabrieëls, je mnenja, da bo imela enotna embalaža malo učinka na navade ustaljenih kadilcev, vendar pa je osrednji razlog za uvedbo tega ukrepa odvračanje mladih ljudi pred nastankom takšne navade. »Celoten učinek enotne embalaže bo postal bolj jasen šele dolgoročno«, je dejala ter dodala: »z odstranitvijo sijaja embalažam naslednje generacije ne bodo bile tarča marketinških strategij.« S sklicevanjem na primer Francije, je Gabriëls trdila, da bi bilo bolj učinkovito, če bi ukrep enotne embalaže sovpadal z dvigom trošarine.[2]

Viri:

[1] https://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/pending_litigation

[2] https://www.brusselstimes.com/belgium/94450/julie-van-espen-would-still-be-alive-if-justice-had-taken-responsibility-parents-say-steve-bakelmans-open-letter-king-royal-family-politicians-disappearance-murder-rape-albert-canal-antwerp/