SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU 2021


 Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo ter Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ob

SVETOVNEM DNEVU BOJA PROTI RAKU

vabita na spletno konferenco z naslovom:
 “SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU 2021 – PREVENTIVA IN ZMANJŠANJE TVEGANJ

#JAZSEMINJAZBOM”

ZA ZMANJŠANJE RAKAVIH OBOLENJ V RS,

ki bo dne 3. februarja 2021 od 10. do 14. ure preko ZOOM-a

 

Konferenca je namenjena pregledu  najnovejšega  stanja  na  področju raka. Vabimo vas, da se spletne konference udeležite za obnovitev in nadgraditev znanja ter sledenje novostim na področju preventive in zmanjšanja tveganj za obolevnostjo za rakom.

Konferenco bosta povezovala novinarka Bogi Pretnar in podpredsednik SZOTK, Miha Lovše.

 

PROGRAM

09.45: ZOOM vklop

10.00 – 10.20: Uvodne besede:

 1. Dušan Jošar, Stalno predstavništvo RS pri EU, Bruselj, »Europe´s Beating Cancer Plan«
  ga. Aiga Rurane, vodja Urada SZO v Sloveniji, »Orodja za uvajanje politik SZO (Best Buy)«
  Dr. Cary Adams, generalni sekretar, UICC (Mednarodna zveza za boj proti raku), pozdravni govor ob Svetovnem dnevu boja proti raku (World Cancer Day 2021)

10.20 – 12.00 Predstavitve

 1. dr. Branko Zakotnik, dr. med., spec. int. onk., nacionalni koordinator Državnega programa obvladovanja raka, Onkološki Inštitut Ljubljana, »Rak v Sloveniji in možnosti preventive«,
 2. Yannick Romero, UICC, (Mednarodna zveza za boj proti raku), vodja zagovorništva »Zagovorniške mreže na področju tobačne kontrole«,
 3. Nikolai Pushkarev, EPHA (Evropska zveza za javno zdravje), »Kako nas ogroža rak in pomen preventive«,
 4. Neža Polh, u. d. i. a., Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – SZOTK, »Vseživljenjski pristop: Preprečevanje in zmanjševanje tveganja (UICC sporočila 2021)«,
 5. dr. Ivica Avberšek Lužnik, »Pomen laboratorijske diagnostike pri spremljanju rakavih bolezni«, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin,
 6. dr. Martina Vrankar, dr. med. spec. onkolog., Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, »Zakaj preventiva?«,
 7. Helena Koprivnikar, dr. med. spec., NIJZ, »Tobak in povezani izdelki v Sloveniji in učinki uvedenih ukrepov nadzora nad tobakom«,
 8. Neja Samar Brenčič, Zavod IZRIIS, dr. Malcolm Fisk, svetovalec SZO, »Vsebine zdravja na daljavo za podporo preventivi in obolelim za rakom«,
 9. dr. Mateja Krajc, dr. med. spec. klinične genetike in javnega zdravja, vodja Oddelka za onkološko klinično genetiko, »Predstavitev Evropske referenčne mreže za paciente s sindromi genetske predispozicije za razvoj tumorjev: ERN GENTURIS in pomen za preventivo raka visoko ogroženih«,

12.00 – 12.20 Kratek aktiven odmor

12.20 – 14.00 Predstavitve

 1. Zvezdana Maurič Vražič, dipl. m. s., spec., Društvo za boj proti raku Štajerske,
  »E-svetovalnica društva za boj proti raku«,
 2. Katja Jarm, dr. med., spec. javnega zdravja, Zveza slovenskih društev za boj proti raku, »Evropski kodeks proti raku v času pandemije COVID-19«,
 3. Eva Peklaj, univ. dipl. inž. živil. tehnol., klinični dietetik, Onkološki inštitut Ljubljana, »Pomen prehrane in gibanja v preventivi«,
 4. dr. Zlatko Zimet, Nacionalni koordinator zdravih mest, »Kakovostno ustvarjanje mestnega okolja, ki spodbuja in ščiti zdravje ter blaginjo meščanov«,
 5. Vladimira Tomšič, dipl. ms., univ. dipl. org., ZD Sevnica, direktorica, »Povezovanje vladnih in nevladnih organizacij v učinkovit preventivni skupnostni pristop v Spodnjeposavski regiji«,
 6. Mihaela Lovše, v. m. s. univ. dipl. org., svetovalka v vzgoji in izobraževanju Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – SZOTK, »Evropske smernice EPACTT za opuščanje kajenja za skupine prebivalstva z visokim tveganjem«,
 7. Viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org., vodja CKZ Maribor, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, »Skupnostni pristop v preventivi v Štajerski regiji«,
 8. Dragana Mitrović, mag. ekon. in posl. ved, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – SZOTK , »Evropska kampanja NVO za politično odločitev EU4Health«.

*Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite preko SPLETNE PRIJAVNICE. Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno. 2. 2. 2021 bodo prijavljeni po elektronski pošti dobili povezavo do ZOOM dogodka z navodili in e-gradivo. Za več informacij smo vam na voljo na nvo.zdravje@tobak-zveza.si in center@fzab.si ali preko mobilnega telefona 051 317 113.

Vljudno vabljeni,

DIREKTNA POVEZAVA DO KONFERENCE: 
https://zoom.us/j/92583220114?pwd=L2YrR2hQOGVwdUhaL25Ecm9PTDM0Zz09

 

 

Mihaela Lovše, v. m. s., uni. dipl. org.
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo