Smernice za opuščanje kajenja za skupine prebivalstva z visokim tveganjem (Tob.G)


V mesecu novembru smo pripravili in izdali “Smernice za opuščanje kajenja za skupine prebivalstva z visokim tveganjem”, ki so namenjene nosečnicam v in po poporodnem obdobju.