Facebook kampanja “OPUSTI IN ZMAGAJ”

Vabljeni na brezplačno vodeno skupinsko odvajanje od kajenja, kjer boste ob strokovni podpori in podpori članov skupine prenehali s kajenjem. FB kampanja “OPUSTI IN ZMAGAJ 5” je projekt, namenjen odvajanju od kajenja za večjo zaključeno skupino udeležencev. Vsi udeleženci kampanje bodo na isti dan pričeli z vodenim opuščanjem kajenja. Kampanjo bo […]


Facebook kampanja “OPUSTI IN ZMAGAJ”

Vabljeni na brezplačno vodeno skupinsko odvajanje od kajenja, kjer boste ob strokovni podpori in podpori članov skupine prenehali s kajenjem.    FB kampanja “OPUSTI IN ZMAGAJ” je projekt, namenjen odvajanju od kajenja za večjo zaključeno skupino udeležencev. Vsi udeleženci kampanje bodo na isti dan pričeli z vodenim opuščanjem kajenja. Kampanjo bo v […]


Svetovni dan brez tobaka, 31.5.2020

Leta 2020 bo svetovni dan boja proti tobaku obeležen v okviru teme “Zaščita mladih pred manipulacijo industrije in preprečevanje njihove uporabe tobaka in nikotina”, kot je predlagala Svetovna zdravstvena organizacija. Odseva ključni cilj boja proti tobaku in nikotinu, t.j. preprečevanje njegovega uživanja mladostnikom. Nujno sprejetje priporočenih in učinkovitih strategij v […]


Uvedba enotne embalaže za tobačne izdelke v Belgiji

Kakor Slovenija, je tudi Belgija s 1.1.2020 uvedla enotno embalažo cigaret. Kljub temu je prihod tega ukrepa za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov, ki je namenjen predvsem mladim in otrokom, začela ovirati British American Tobacco (BAT) družba, ki je vložila zahtevo zoper ta ukrep na Državnem svetu oziromaVrhovnem upravnem sodišču Belgije.[1] […]


Svetovni dan boja proti raku in Konferenca: Evropski načrt za premagovanje raka

Svetovni dan boja proti raku je mednarodni dogodek, ki ga obeležujemo 4. februarja za ozaveščanje o raku in za spodbujanje njegovega preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja. Usmerja ga Mednarodna zveza za kontrolo raka (UICC), s čimer uresničuje cilje Svetovne deklaracije o raku, napisane leta 2008. Glavni cilj svetovnega dneva raka je […]