Evropska državljanska pobuda: ZA OKOLJE BREZ TOBAKA IN PRVO EVROPSKO GENERACIJO BREZ TOBAKA DO LETA 2030


Tobačna pandemija je glavni preprečljivi vzrok smrti, povzročuje pa tudi ogromno okoljsko škodo. Da bi nove generacije in okolje zaščitili pred tobakom in s tobakom povezanimi izdelki, je treba odločno ukrepati proti škodi, ki jo ti izdelki povzročajo. Z Evropsko državljansko pobudo lahko vsak Evropejec aktivno sodeluje pri oblikovanju politike EU.

16. januarja 2023 smo začeli zbirati podpise za Evropsko državljansko pobudo: ZA OKOLJE BREZ TOBAKA IN PRVO EVROPSKO GENERACIJO BREZ TOBAKA DO LETA 2030. Pobuda poziva k boljšemu svetu, boljšemu zdravju in boljšemu okolju brez nevarnosti rabe tobaka. Za doseg sprememb je treba v enem letu zbrati milijon podpisov in doseči minimalni prag podpisov v sedmih EU državah.

Za namene pobude je bila ustvarjena tudi spletna stran, dosegljiva na tej povezavi, kjer lahko o pobudi izveste več. Svoj podpis za pobudo pa lahko oddate tukaj.

S skupnimi močmi lahko zmanjšamo gospodarsko, zdravstveno in okoljsko breme rabe tobaka v Sloveniji in Evropi!