Svetovni dan boja proti raku in Konferenca: Evropski načrt za premagovanje raka


Svetovni dan boja proti raku je mednarodni dogodek, ki ga obeležujemo 4. februarja za ozaveščanje o raku in za spodbujanje njegovega preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja. Usmerja ga Mednarodna zveza za kontrolo raka (UICC), s čimer uresničuje cilje Svetovne deklaracije o raku, napisane leta 2008. Glavni cilj svetovnega dneva raka je znatno zmanjšati bolezni in smrti zaradi raka. Obenem pa je priložnost za združevanje mednarodne skupnosti za odpravo trpljenja in krivic, ki jih je mogoče preprečiti z rakom. Ta dan je pod budnim očesom Združenih narodov.

Slovenska Zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je s pomočjo drugih organizacij ta dogodek obeležila 3. februarja 2020 v Hiši Evropske Unije v Ljubljani. Prisotnih je bilo več kot 60 udeležencev, od predstavnikov nevladnih organizacij do študentov in zdravstvenih strokovnjakov. Sočasno je potekala globalna kampanja UICC s sedežem v Ženevi, z namenom povečanja javne ozaveščenosti o preprečevanju rakastih bolezni, oziroma kako s preprostimi koraki zmanjšati tveganje. Teme so bile: kajenje, alkohol, fizična aktivnost, cepljenje, nevarnosti na delovnem mestu, UV tveganje, ukrepi vlade in odgovornost, enakost do storitev za zdravljenje raka, ozaveščenost, razumevanje, kaj lahko naredimo (posamezniki, vlade, poročevalci politike, šole, delodajalci in delovna mesta, lokalne skupnosti).

Svetovni dan raka je namenjen tudi preprečevanju dezinformacij, dvigu ozaveščenosti in zmanjševanju stigme o raku. V okviru Svetovnega dneva raka se izvajajo številne pobude za tiste, ki jih prizadene ta bolezen. Ena od takšnih pobud je #NoHairSelfie, ki je svetovno gibanje za »britje glave«. Udeleženci ali t.i. »hairticipants« obrijejo svoje glave dejansko ali virtualno, s čimer simbolno vlivajo pogum tistim, ki se zdravijo zaradi raka. Slike udeležencev so nato deljene po družbenih omrežjih.[1]

»Po podatkih registra raka RS je v letu 2016 na novo z rakom zbolelo 15.072 ljudi, kar pomeni da je za novo diagnozo raka vsakih 35 minut izvedel nov Slovenec ali Slovenka. Število bolnikov z rakom se iz leta v leto veča predvsem zaradi hitrega staranja prebivalstva, v Sloveniji je rak pri ženskah drugi, pri moških pa v zadnjih letih že prvi vzrok smrti.«[2] Svetovni raziskovalni sklad raka uvršča Slovenijo po pogostosti pojavljanja raka leta 2018 na 19. mesto.[3]

Na EU ravni se na Svetovni dan raka tudi izvajajo pobude za njegovo preprečevanje. Ena takih je bila konferenca za nov Evropski načrt premagovanja raka (Europe’s Beating Cancer Plan, let’s strive for more), ki bo obsegal vsa področja obvladovanja raka: preventivo, diagnosticiranje, zdravljenje in celostno rehabilitacijo. Opora Evropski komisiji (EK) za oblikovanje tega načrta bodo dobre prakse iz držav članic. V novem mandatu je delo EK organizirano 5 tematskih misij, pri čemer ima vsaka misija svojega vodjo in predsedstvo misije, sestavljeno iz 15 vrhunskih strokovnjakov različnih področij. Na področju zdravja je izključna misija »rak«. [4]

Dogodek je združil številne zainteresirane strani, vključno s političnimi voditelji, predstavniki mednarodnih organizacij in zdravstvenih ministrstev, vodilne akademike, znanstvenike, zdravstvene delavce zasebnega sektorja ter nevladne organizacije, pa tudi bolnike z rakom in preživele, ki so delili svoja osebna pričevanja.[5] Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo se je prav tako udeležila te konference.

Viri:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/World_Cancer_Day

[2] https://www.nijz.si/sl/4-februar-svetovni-dan-boja-proti-raku-nov-zagon-za-premagovanja-raka-na-evropski-ravni

[3] https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/data-cancer-frequency-country

[4] https://www.nijz.si/sl/4-februar-svetovni-dan-boja-proti-raku-nov-zagon-za-premagovanja-raka-na-evropski-ravni

[5] https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20200204_en