Napovednik: Svetovni dan brez tobaka 2019


Vsako leto 31. maja, Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in svetovni partnerji obeležujejo Svetovni dan brez tobaka (SDBT). Letna kampanja je priložnost za ozaveščanje o nevarnih in smrtonosnih učinkih, ki jih povzroči uporaba tobaka in izpostavljenost pasivnemu kajenju ter priložnost za odvračanje uporabe tobaka v vseh oblikah.

Slogan Svetovnega dne brez tobaka 2019 se glasi »Brez tobaka za zdravje pljuč«. Kampanja bo povečala ozaveščanje za:

 • negativni vpliv, ki ga ima tobak na zdravje človeških pljuč, od raka do kroničnih bolezni dihal;
 • bistveno vlogo, ki jo imajo pljuča za zdravje in dobro počutje ljudi.

Kampanja tudi služi kot poziv za ukrepanje in zagovorništvo za učinkovite politike z namenom zmanjšanja uporabe tobaka. Obvezuje deležnike oziroma interesne skupine v vseh sektorjih, da se zavzemajo za nadzor nad tobakom.

Kako tobak ogroža zdravje pljuč ljudi po vsem svetu

Svetovni dan brez tobaka 2019 se bo osredotočil na več načinov izpostaviti vplive tobaka na zdravje pljuč:

 • Rak pljuč. Kajenje tobaka je glavni vzrok za nastanek pljučnega raka in je odgovoren za več kot dve tretjini smrti zaradi raka pljuč na svetovni ravni. Izpostavljenost pasivnemu kajenju doma ali na delovnem mestu prav tako povečuje tveganje za nastanek pljučnega raka. Prenehanje kajenja lahko zmanjša tveganje za nastanek pljučnega raka. Po 10 letih prenehanja kajenja se tveganje za nastanek pljučnega raka zniža na skoraj polovico v primerjavi s kadilcem.
 • Kronične bolezni dihal. Kajenje tobaka je vodilni povzročitelj kroničnih obstruktivnih pljučnih bolezni (KOPB). To je stanje, kjer kopičenje gnojne sluzi v pljučih privede do bolečega kašlja in mučnih težav z dihanjem. Tveganje za razvoj KOPB je zlasti visoko med posamezniki, ki pričnejo kaditi v mladosti, saj kajenje tobaka znatno upočasnjuje razvoj pljuč. Tobak prav tako poslabšuje astmo, ki omejuje aktivnost in prispeva k invalidnosti. Zgodnje prenehanje kajenja je najbolj učinkovito za upočasnitev napredka KOPB in izboljšanje astmatičnih simptomov.
 • Skozi celotno življenje. Če nosečnice kadijo, so dojenčki v maternici izpostavljeni strupom iz tobačnega dima ali izpostavljeni pasivnemu kajenju. Ti dojenčki imajo pogosto zmanjšano rast in funkcijo pljuč. Mladi in otroci izpostavljeni pasivnemu kajenju, tvegajo napad in poslabšanje astme, pljučnice in bronhitisa. Prav tako so pogosto izpostavljeni okužbam spodnjih dihal. Na svetu približno 165.000 otrok umre pred 5. letom starosti zaradi okužb spodnjih dihal, ki jih povzroča pasivno kajenje. Ti imajo v kasnejšem življenjskem obdobju zdravstvene posledice zaradi izpostavljenosti pasivnemu kajenju v otroštvu, saj pogoste okužbe spodnjih dihal v zgodnjem otroštvu znatno povečajo tveganje za kasnejši razvoj KOPB.
 • Tuberkuloza. Tuberkuloza (TB) poškoduje pljuča in zmanjša pljučno funkcijo, ki se še dodatno poslabša zaradi kajenja tobaka. Kemične sestavine tobačnega dima lahko sprožijo latentne oblike tuberkuloze, s katero je okužena približno četrtina vseh ljudi. Okužba s tuberkulozo pri posameznikih s poškodovanimi pljuči zaradi kajenja tobaka, bistveno poveča tveganje za invalidnost in smrt zaradi odpovedi dihal.
 • Onesnaževanje zraka. Tobačni dim je še posebej nevaren v zaprtih prostorih. Vsebuje več kot 7.000 kemikalij, 69 od teh je znanih po tem, da so rakotvorni. Čeprav je dim neviden in brez vonja se lahko v zraku zadrži do pet ur. Dimu izpostavljeni ljudje so v nevarnosti zaradi nastanka pljučnega raka, kroničnih bolezni dihal in zmanjšanje funkcije pljuč.

Cilji kampanje Svetovnega dne brez tobaka 2019
Najbolj učinkovit ukrep za izboljšanje zdravja pljuč je zmanjšanje uporabe tobaka in izpostavljenosti pasivnemu kajenju. V nekaterih državah je znanje velikega dela splošne javnosti ter predvsem kadilcev pomanjkljivo glede na možna zdravstvena tveganja za nastanek bolezni pljuč, ki jih povzroča kajenje tobaka in izpostavljenost pasivnemu kajenju. Kljub trdnim dokazom, da je tobak škodljiv za pljuča, se še vedno podcenjujejo pozitivni učinki za boljše zdravje, ki jih imajo celovite politike nadzora nad tobakom.

Kampanja Svetovni dan brez tobaka 2019 bo ozaveščala:

 • o tveganjih zaradi kajenja tobaka in izpostavljenosti pasivnemu kajenju,
 • o posameznih nevarnostih kajenja tobaka na zdravje pljuč,
 • o obsegu smrti in obolenj na svetovni ravni zaradi bolezni dihal povzročenih s strani tobaka vključno s kroničnimi bolezni dihal in pljučnim rakom,
 • o novih dokazih, ki govorijo o povezavi med kajenjem tobaka in smrti zaradi tuberkuloze,
 • o posledicah izpostavljenosti pasivnemu kajenju na zdravje pljuč ljudi vseh starostnih skupin,
 • o pomenu zdravja pljuč za doseg splošnega zdravja in dobrega počutja,
 • o izvedenih akcijah in ukrepih ključnih ciljnih skupin, vključno z javnostjo in vladami, ki lahko zmanjšajo tveganja za zdravje pljuč zaradi tobaka.

Pomembna tema »Brez tobaka za zdravje pljuč« ima vpliv tudi na druge globalne procese, kot so mednarodna prizadevanja za nadzor nad nenalezljivimi bolezni (NCD), tuberkulozo in onesnaževanjem zraka za promocijo zdravja. Služi kot priložnost, da obveže deležnike oziroma interesne skupine iz vseh sektorjev in pooblasti države, da okrepijo implementacijo MPOWER ukrepov tobačnega nadzora, ki so vključeni v Okvirni konvenciji za nadzor nad tobakom v SZO (WHO FCTC).

Poziv k ukrepanju
Tobačni dim ima velike posledice za zdravje pljuč, tako kadilcev kot tudi nekadilcev po svetu. Za dosego cilja zmanjšanja prezgodnje smrti zaradi nenalezljivih bolezni za eno tretjino do leta 2030 (SDG – Sustainable Development Goal), mora nadzor nad tobakom biti prioriteta vseh vlad in skupnosti po vsem svetu. Trenutno je svet še daleč od doseganja tega cilja.

Države bi se morale odzvati na tobačno epidemijo s celotno implementacijo WHO FCTC in s sprejetjem ukrepov MPOWER, ki vključujejo razvoj, implementacijo in zagotavljanje najbolj učinkovitih politik nadzora nad tobakom pri zmanjševanju povpraševanja po tobaku.

Starši in drugi člani skupnosti bi tudi morali ukrepati za promocijo svojega zdravja in zdravje svojih otrok tako, da bi jih zaščitili pred škodo, povzročeno zaradi rabe tobaka.

Vir: SZO