EKO ZAVEST


Ob »Svetovnem dnevu varčevanja z energijo« smo marca 2013 izpeljali okroglo mizo z županskimi kandidati z naslovom:»Kaj lahko storimo za energetsko učinkovitejši promet, za zmanjšanje prometa v mestih in s tem zdravju škodljivih vplivih iz okolja?«

eko2eko1


V sklopu »Meseca trajnostne energije v Mariboru«  smo od 28. maja do 20. junija 2013 organizirali in izpeljali:

  • Okroglo mizo na temo: “Ekonomski napredek ali 400.000 prezgodnjih smrti v EU letno “;
  • Predvanjanje filma ” Who killed the electric car? ”  v kinodvorani mestnega Kina;
  • Teden okoljskega filma v kinu Udarnik (v sodelovanju z “MUVOON”)

eko4


Soorganizirali smo tudi ekološko kampanjo »ŠE JE ČAS« (Greenpeace Slovenija, Eko-Krog, SZOTK, Focus). 19. junija 2013 smo v Ljubljani soorganizirali tiskovno konferenco na podlagi Greenpeace-ovega poročila o posledicah kurjenja lignita za naše zdravje in narodno gospodarstvo.


Ob svetovnem dnevu boja proti premogu, 29. junija 2013, na Stritarjevi ulici v Ljubljani, smo skupaj z društvi Eko krog, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Armada ter Greenpeace Slovenija soorganizirali akcijo »UMAZANA POLITIKA = UMAZANA ENERGIJA« z inštalacijami, fotopeticijo mimoidočih in pozivom ministru za zdravje.eko6

eko5


Predlagali in vplivali smo na sprejetje občinskega odloka o 24 brezplačnih parkirnih mestih v strogem centru mesta Maribor, namenjenih za vozila na Električni pogon (v postopku izvajanja).

Sodelovali smo pri pripravi podlag in odločitev za sprejetje odloka o postavitvi polnilnice za vozila na pogon z naravnim plinom  (odlok sprejet na MS, Razpis MOM zaključen).

eko7