Daily Archives: February 18, 2020


Uvedba enotne embalaže za tobačne izdelke v Belgiji

Kakor Slovenija, je tudi Belgija s 1.1.2020 uvedla enotno embalažo cigaret. Kljub temu je prihod tega ukrepa za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov, ki je namenjen predvsem mladim in otrokom, začela ovirati British American Tobacco (BAT) družba, ki je vložila zahtevo zoper ta ukrep na Državnem svetu oziromaVrhovnem upravnem sodišču Belgije.[1] […]